-Brutodividend per aandeel: € 2,01 (+ 4 %)
-Toename van operationeel uitkeerbaar resultaat met bijna 4 %
-Beperkte daling waarde van de vastgoedportefeuille met 2 %
-Lage schuldgraad: 42 %
-De nettowinst van 2008 van Intervest Offices bedraagt € 15,2 miljoen (€ 39,7 miljoen) en kan opgedeeld worden in:

• de operationele uitkeerbare winst van € 28 miljoen (€ 26,9 miljoen). Deze toename van 4 % vloeit voort uit de investering van de beschikbare financiële middelen in kantoorgebouwen en semi-industriële panden met een hoge bezettingsgraad en een gedegen rendement.

• het portefeuilleresultaat van - € 12,7 miljoen (€ 13,0 miljoen) als gevolg van de waardedaling van de vastgoedportefeuille van de bevak en de onmiddellijke in resultaat name van het prijsverschil op de verwerving van de aandelen van de vennootschap Edicorp nv.
Het operationeel uitkeerbaar resultaat van Intervest Offices neemt in 2008 dus toe tot € 28 miljoen (€ 26,9 miljoen).

Rekening houdend met 13.900.902 aandelen betekent dit voor het boekjaar 2008 een brutodividend van € 2,01 per aandeel vergeleken met € 1,94 in 2007, wat een stijging van het dividend met bijna 4 % per aandeel inhoudt.

-Brutodividend per aandeel: € 2,01 (+ 4 %) -Toename van operationeel uitkeerbaar resultaat met bijna 4 % -Beperkte daling waarde van de vastgoedportefeuille met 2 % -Lage schuldgraad: 42 % -De nettowinst van 2008 van Intervest Offices bedraagt € 15,2 miljoen (€ 39,7 miljoen) en kan opgedeeld worden in:• de operationele uitkeerbare winst van € 28 miljoen (€ 26,9 miljoen). Deze toename van 4 % vloeit voort uit de investering van de beschikbare financiële middelen in kantoorgebouwen en semi-industriële panden met een hoge bezettingsgraad en een gedegen rendement.• het portefeuilleresultaat van - € 12,7 miljoen (€ 13,0 miljoen) als gevolg van de waardedaling van de vastgoedportefeuille van de bevak en de onmiddellijke in resultaat name van het prijsverschil op de verwerving van de aandelen van de vennootschap Edicorp nv. Het operationeel uitkeerbaar resultaat van Intervest Offices neemt in 2008 dus toe tot € 28 miljoen (€ 26,9 miljoen).Rekening houdend met 13.900.902 aandelen betekent dit voor het boekjaar 2008 een brutodividend van € 2,01 per aandeel vergeleken met € 1,94 in 2007, wat een stijging van het dividend met bijna 4 % per aandeel inhoudt.