De inschrijvingsperiode is van start gegaan vandaag 10 juni 2010 *.

De betaaldatum is vastgesteld op 29 juni 2010. De obligaties zullen voor verhandeling worden toegelaten op Euronext Brussels op 29 juni 2010.

De obligatielening wordt uitgegeven tegen 100,875 % en terugbetaald tegen 100 % van de nominale waarde van de uitgegeven effecten.

De lening draagt een coupon van 5,10 % bruto per jaar en vervalt op 29 juni 2015. Het bruto actuarieel rendement op uitgifteprijs van 100,875 % bedraagt 4,90 % op jaarbasis.

De opbrengst van de obligatielening zal worden aangewend om het aandeel van de uitstaande bankschulden te verlagen zonder evenwel financiële ruimte te verliezen voor toekomstige expansie.

De inschrijvingsperiode is van start gegaan vandaag 10 juni 2010 *. De betaaldatum is vastgesteld op 29 juni 2010. De obligaties zullen voor verhandeling worden toegelaten op Euronext Brussels op 29 juni 2010. De obligatielening wordt uitgegeven tegen 100,875 % en terugbetaald tegen 100 % van de nominale waarde van de uitgegeven effecten. De lening draagt een coupon van 5,10 % bruto per jaar en vervalt op 29 juni 2015. Het bruto actuarieel rendement op uitgifteprijs van 100,875 % bedraagt 4,90 % op jaarbasis. De opbrengst van de obligatielening zal worden aangewend om het aandeel van de uitstaande bankschulden te verlagen zonder evenwel financiële ruimte te verliezen voor toekomstige expansie.