*Operationeel uitkeerbaar resultaat daalt met 4 % t.o.v. het 2e semester van 2010 (met 24 % t.o.v. het 1e semester van 2010)

*Toename reële waarde vastgoedportefeuille: 1 % t.o.v. 31 december 2010

*Verwacht brutodividend 2011 tussen € 1,55 en € 1,65 per aandeel (€ 1,83 voor 2010)

*Operationeel uitkeerbaar resultaat daalt met 4 % t.o.v. het 2e semester van 2010 (met 24 % t.o.v. het 1e semester van 2010) *Toename reële waarde vastgoedportefeuille: 1 % t.o.v. 31 december 2010 *Verwacht brutodividend 2011 tussen € 1,55 en € 1,65 per aandeel (€ 1,83 voor 2010)