Beleggers kunnen daarnaast mogelijk intekenen op de obligaties bij hun eigen financiële instelling. In dit laatste geval dienen zij zich te informeren over de kosten die de eigen financiële instelling hen kan aanrekenen.

De netto-opbrengst van het bod zal worden aangewend om het aandeel van de uitstaande bankschulden te verlagen zonder evenwel financiële ruimte te verliezen voor toekomstige expansie.

In geval het uitgiftebedrag lager is dan € 50.000.000 zal Intervest Offices de netto opbrengst van de uitgifte prioritair aanwenden voor terugbetaling van bankschulden.

De uitgifteprijs is bepaald op 100,875 % van de nominale waarde van de obligaties met een coupon van 5,10 % bruto jaarlijks betaalbaar op 29 juni.

Het actuariële rendement op de uitgifteprijs bedraagt 4,90 % bruto (op de uitgifteprijs van 100,875 %). De obligaties geven recht op een terugbetaling tegen 100 % van de nominale waarde op de vervaldag op 29 juni 2015.

De obligaties zijn uitgedrukt in coupures van € 1.000. De inschrijvingsperiode loopt van 10 juni 2010 (9.00 uur) tot 24 juni 2010 (16.00 uur) onder voorbehoud van vervroegde afsluiting. De betaaldatum van de obligaties is bepaald op 29 juni 2010.

Beleggers kunnen daarnaast mogelijk intekenen op de obligaties bij hun eigen financiële instelling. In dit laatste geval dienen zij zich te informeren over de kosten die de eigen financiële instelling hen kan aanrekenen. De netto-opbrengst van het bod zal worden aangewend om het aandeel van de uitstaande bankschulden te verlagen zonder evenwel financiële ruimte te verliezen voor toekomstige expansie. In geval het uitgiftebedrag lager is dan € 50.000.000 zal Intervest Offices de netto opbrengst van de uitgifte prioritair aanwenden voor terugbetaling van bankschulden. De uitgifteprijs is bepaald op 100,875 % van de nominale waarde van de obligaties met een coupon van 5,10 % bruto jaarlijks betaalbaar op 29 juni. Het actuariële rendement op de uitgifteprijs bedraagt 4,90 % bruto (op de uitgifteprijs van 100,875 %). De obligaties geven recht op een terugbetaling tegen 100 % van de nominale waarde op de vervaldag op 29 juni 2015. De obligaties zijn uitgedrukt in coupures van € 1.000. De inschrijvingsperiode loopt van 10 juni 2010 (9.00 uur) tot 24 juni 2010 (16.00 uur) onder voorbehoud van vervroegde afsluiting. De betaaldatum van de obligaties is bepaald op 29 juni 2010.