Intervest Offices heeft een principieel akkoord bereikt om kantorenpark "Latem Business Park", te desinvesteren. De koper is een Belgische privé-investeerder.

De verkoopprijs is ongeveer 10 % boven de boekwaarde op 31 maart 2010 die € 6,54 miljoen bedraagt (reële waarde zoals bepaald door de onafhankelijke vastgoeddeskundige van de bevak). De overdracht vindt plaats aan een bruto aanvangsrendement van circa 8,2 %.

De totale oppervlakte van het kantorenpark bedraagt 5.344 m² wat 1 % van de totale verhuurbare oppervlakte van de vastgoedbevak is. Het kantorenpark vertegenwoordigt circa 1,4 % van de huurinkomsten van Intervest Offices.

De transactie is afgesloten onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een fiscale ruling waarbij de overdracht, door middel van de vestiging van een recht van erfpacht tegen betaling van een éénmalig canon en de daaropvolgende overdracht van de naakte eigendom, niet voor herkwalificatie vatbaar is. Intervest Offices verwacht dat deze fiscale ruling in het tweede kwartaal van 2010 zal verkregen worden.

Intervest Offices heeft een principieel akkoord bereikt om kantorenpark "Latem Business Park", te desinvesteren. De koper is een Belgische privé-investeerder. De verkoopprijs is ongeveer 10 % boven de boekwaarde op 31 maart 2010 die € 6,54 miljoen bedraagt (reële waarde zoals bepaald door de onafhankelijke vastgoeddeskundige van de bevak). De overdracht vindt plaats aan een bruto aanvangsrendement van circa 8,2 %. De totale oppervlakte van het kantorenpark bedraagt 5.344 m² wat 1 % van de totale verhuurbare oppervlakte van de vastgoedbevak is. Het kantorenpark vertegenwoordigt circa 1,4 % van de huurinkomsten van Intervest Offices. De transactie is afgesloten onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een fiscale ruling waarbij de overdracht, door middel van de vestiging van een recht van erfpacht tegen betaling van een éénmalig canon en de daaropvolgende overdracht van de naakte eigendom, niet voor herkwalificatie vatbaar is. Intervest Offices verwacht dat deze fiscale ruling in het tweede kwartaal van 2010 zal verkregen worden.