Voorbeelden zijn de Dodd-Frank Act in de Verenigde Staten en de European Market Infrastructure Regulation (EMIR), Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II and Basel III.

De toezichthouders kampen echter met elkaar overlappende en soms tegensprekende regels en jurisdicties. Ze hebben er moeite mee regels te harmoniseren.

Betere coördinatie is nodig

Zonder goede nationale en internationale coördinatie kan dit leiden tot verwarring en arbitrage.

Er is betere coördinatie van beleid nodig; de hervorming van regulering moet samenhangend en gecoördineerd gebeuren. Bij PIMCO houdt Mohamed El-Erian bij de analyse van het landschap van regulering meer dan voorheen rekening met het feit dat alles in beweging is en dat veel onbekend en onmeetbaar is.

Mohamed El-Erian heeft zijn verwachtingen van het risicogewogen rendement van onze activiteiten aangepast en sommige activiteiten op een lager pitje gezet.

Voorbeelden zijn de Dodd-Frank Act in de Verenigde Staten en de European Market Infrastructure Regulation (EMIR), Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) II and Basel III. De toezichthouders kampen echter met elkaar overlappende en soms tegensprekende regels en jurisdicties. Ze hebben er moeite mee regels te harmoniseren. Betere coördinatie is nodig Zonder goede nationale en internationale coördinatie kan dit leiden tot verwarring en arbitrage. Er is betere coördinatie van beleid nodig; de hervorming van regulering moet samenhangend en gecoördineerd gebeuren. Bij PIMCO houdt Mohamed El-Erian bij de analyse van het landschap van regulering meer dan voorheen rekening met het feit dat alles in beweging is en dat veel onbekend en onmeetbaar is. Mohamed El-Erian heeft zijn verwachtingen van het risicogewogen rendement van onze activiteiten aangepast en sommige activiteiten op een lager pitje gezet.