Ook op het macrovlak zullen overigens nogal wat cijfers worden gepubliceerd die licht zullen laten schijnen over de Europese inflatie en ook over de conjunctuur in verschillende landen.

Onder andere de kwartaal- en jaarcijfers van JP Morgan Chase staan op de agenda.

Ook op het macrovlak zullen overigens nogal wat cijfers worden gepubliceerd die licht zullen laten schijnen over de Europese inflatie en ook over de conjunctuur in verschillende landen. Onder andere de kwartaal- en jaarcijfers van JP Morgan Chase staan op de agenda.