Ook in april en de eerste helft van mei ontwikkelde de instroom zich in overeenstemming met het eerste kwartaal van 2009, een bevestiging van de positieve commerciële signalen van het eerste kwartaal.

Het nettoresultaat over het tweede kwartaal zal onder andere het effect omvatten van de afronding van de transacties met BNP Paribas, de Belgische staat en Fortis Bank.

In het nettoresultaat over het tweede kwartaal van 2009 zullen onder andere de volgende zaken begrepen en/of besproken worden in verband met de eerder genoemde transacties met BNP Paribas, Fortis Bank en de Belgische staat:

• Een gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van 25% + 1 aandeel van Fortis Insurance Belgium (ongeveer EUR 0,7 miljard)
• Het effect van de opname in de boeken volgens de 'equity'-methode van Royal Park Investments vanaf de datum van afronding van de transactie tot 30 juni 2009
• De impliciete waardering van de calloptie in verband met de aandelen BNP Paribas die zijn toegekend door de FPIM.
• De waardering van de renteaflossingen per kwartaal op basis van de waarde van de relative performance note (RPN).

Zoals hierboven al is toegelicht, is de RPN in verband met het financiële instrument CASHES per 31 maart 2009 op nul gewaardeerd, wat over het eerste kwartaal van 2009 heeft geleid tot een positief effect van EUR 30 miljoen.

De op 12 mei 2009 afgeronde transacties met BNP Paribas, Fortis Bank en de Belgische staat voorzien in een rentebetaling tussen Fortis Bank en Fortis holding per kwartaal.

In de loop van het tweede kwartaal zal Fortis onderzoeken of en hoe de reële waarde van deze toekomstige rentebetalingen dan wel rentebaten kan worden berekend.

Ook in april en de eerste helft van mei ontwikkelde de instroom zich in overeenstemming met het eerste kwartaal van 2009, een bevestiging van de positieve commerciële signalen van het eerste kwartaal. Het nettoresultaat over het tweede kwartaal zal onder andere het effect omvatten van de afronding van de transacties met BNP Paribas, de Belgische staat en Fortis Bank.In het nettoresultaat over het tweede kwartaal van 2009 zullen onder andere de volgende zaken begrepen en/of besproken worden in verband met de eerder genoemde transacties met BNP Paribas, Fortis Bank en de Belgische staat:• Een gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van 25% + 1 aandeel van Fortis Insurance Belgium (ongeveer EUR 0,7 miljard) • Het effect van de opname in de boeken volgens de 'equity'-methode van Royal Park Investments vanaf de datum van afronding van de transactie tot 30 juni 2009 • De impliciete waardering van de calloptie in verband met de aandelen BNP Paribas die zijn toegekend door de FPIM. • De waardering van de renteaflossingen per kwartaal op basis van de waarde van de relative performance note (RPN).Zoals hierboven al is toegelicht, is de RPN in verband met het financiële instrument CASHES per 31 maart 2009 op nul gewaardeerd, wat over het eerste kwartaal van 2009 heeft geleid tot een positief effect van EUR 30 miljoen. De op 12 mei 2009 afgeronde transacties met BNP Paribas, Fortis Bank en de Belgische staat voorzien in een rentebetaling tussen Fortis Bank en Fortis holding per kwartaal. In de loop van het tweede kwartaal zal Fortis onderzoeken of en hoe de reële waarde van deze toekomstige rentebetalingen dan wel rentebaten kan worden berekend.