De officieel gepubliceerde cijfers worden daarom als onbetrouwbaar beschouwd, zodat er wordt uitgekeken naar andere indicatoren. Een veel geraadpleegde indicator is het elektriciteitsverbruik, maar ook de evolutie van de ijzerertsvoorraden vertelt ons heel wat over de toestand waarin de Chinese economie zich bevindt.

Op basis van de huidige stand van zaken is de economische situatie dramatisch slecht. Een instorting van de eindvraag heeft de Chinese ijzerertsvoorraden in de havens namelijk doen exploderen. Komt er dan toch een harde landing voor de Chinese economie?

De officieel gepubliceerde cijfers worden daarom als onbetrouwbaar beschouwd, zodat er wordt uitgekeken naar andere indicatoren. Een veel geraadpleegde indicator is het elektriciteitsverbruik, maar ook de evolutie van de ijzerertsvoorraden vertelt ons heel wat over de toestand waarin de Chinese economie zich bevindt. Op basis van de huidige stand van zaken is de economische situatie dramatisch slecht. Een instorting van de eindvraag heeft de Chinese ijzerertsvoorraden in de havens namelijk doen exploderen. Komt er dan toch een harde landing voor de Chinese economie?