Om de euro te behouden, dient de eurozone gemeenschappelijk begrotingsbeleid te ontwikkelen dat een antwoord biedt op de aanzienlijke economische, culturele en maatschappelijke verschillen.

Tevens dient de eurozone een geloofwaardig plan te maken voor het verwezenlijken van structurele hervormingen, een bankenunie, een politieke unie en een begrotingsunie. Historische precedenten in Europa kunnen hierbij wellicht als leidraad dienen.

Om de euro te behouden, dient de eurozone gemeenschappelijk begrotingsbeleid te ontwikkelen dat een antwoord biedt op de aanzienlijke economische, culturele en maatschappelijke verschillen. Tevens dient de eurozone een geloofwaardig plan te maken voor het verwezenlijken van structurele hervormingen, een bankenunie, een politieke unie en een begrotingsunie. Historische precedenten in Europa kunnen hierbij wellicht als leidraad dienen.