Meer zelfs: de inspanningen van de centrale banken, hoe goed bedoeld die ook mogen zijn, gaan in een compleet drama eindigen. Het programma dat de Bank of Japan aankondigde, is het meest experimentele dat ooit in de geschiedenis van het centraal bankieren is voorgevallen.

Ze gaan steeds agressiever te werk, maar maken daarbij gebruik van werktuigen die hen niet zullen helpen om het beoogde doel te bereiken. Het beoogde doel zal dus niet worden bereikt, maar de neveneffecten van de gevolgde politiek zullen desastreus zijn.

Meer zelfs: de inspanningen van de centrale banken, hoe goed bedoeld die ook mogen zijn, gaan in een compleet drama eindigen. Het programma dat de Bank of Japan aankondigde, is het meest experimentele dat ooit in de geschiedenis van het centraal bankieren is voorgevallen. Ze gaan steeds agressiever te werk, maar maken daarbij gebruik van werktuigen die hen niet zullen helpen om het beoogde doel te bereiken. Het beoogde doel zal dus niet worden bereikt, maar de neveneffecten van de gevolgde politiek zullen desastreus zijn.