In overeenstemming met artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, maakt D'Ieteren gisteren bekend dat het bedrijf tussen 11 maart en 18 maart 2014, 41.140 eigen aandelen heeft gekocht op Euronext Brussel.

De aandelen werden gekocht voor een gemiddelde prijs van 33,16 EUR per aandeel.

Deze terugkoopactie werd verricht ter dekking van aandelenoptieplannen ten voordele van het kaderpersoneel, krachtens de bevoegdheid verleend aan de Raad van bestuur door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 28 mei 2009.

In overeenstemming met artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, maakt D'Ieteren gisteren bekend dat het bedrijf tussen 11 maart en 18 maart 2014, 41.140 eigen aandelen heeft gekocht op Euronext Brussel. De aandelen werden gekocht voor een gemiddelde prijs van 33,16 EUR per aandeel. Deze terugkoopactie werd verricht ter dekking van aandelenoptieplannen ten voordele van het kaderpersoneel, krachtens de bevoegdheid verleend aan de Raad van bestuur door de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 28 mei 2009.