Toch vrezen de analisten dat het optreden van Mario Draghi alleen niet zal volstaan om de euro recht te houden.

Met zijn ingreep wil Draghi beletten dat de euro wordt opengebroken door de financiële markten. Uiteindelijk moet echter een politieke beslissing garant staan voor het overleven van de eurozone. De ECB kan zo'n beslissing wel beïnvloeden, maar niet afdwingen.

Elia's halfjaarcijfers positief beïnvloed door de resultaten in Duitsland

Dit waren de hoogtepunten van het interimrapport dat Elia onlangs bekendmaakte:

• Elia publiceerde sterke halfjaarcijfers dankzij een sterk halfjaar van haar Duitse activiteit 50Hertz; investeringen verlopen volgens planning; netto boekwaarde per aandeel bedraagt € 33,64.

• Een langlopende kredietfaciliteit van € 700 miljoen in België met 4 banken wordt afgesloten.

• Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de versterking van het net voor de toekomstige windmolenparken in de Noordzee wordt principieel goedgekeurd.

• Het tweede ENTSO-E tienjarige ontwikkelingsplan voor het Europese net wordt gepubliceerd.

Elia's halfjaarcijfers positief beïnvloed door de resultaten in Duitsland.

• Elia publiceert sterke halfjaarcijfers dankzij een sterk halfjaar van haar Duitse activiteit 50Hertz; investeringen verlopen volgens planning; netto boekwaarde per aandeel bedraagt € 33,64.

• Een langlopende kredietfaciliteit van € 700 miljoen in België met 4 banken wordt afgesloten.

• Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de versterking van het net voor de toekomstige windmolenparken in de Noordzee wordt principieel goedgekeurd.

• Het tweede ENTSO-E tienjarige ontwikkelingsplan voor het Europese net wordt gepubliceerd.

Toch vrezen de analisten dat het optreden van Mario Draghi alleen niet zal volstaan om de euro recht te houden. Met zijn ingreep wil Draghi beletten dat de euro wordt opengebroken door de financiële markten. Uiteindelijk moet echter een politieke beslissing garant staan voor het overleven van de eurozone. De ECB kan zo'n beslissing wel beïnvloeden, maar niet afdwingen. Elia's halfjaarcijfers positief beïnvloed door de resultaten in Duitsland Dit waren de hoogtepunten van het interimrapport dat Elia onlangs bekendmaakte: • Elia publiceerde sterke halfjaarcijfers dankzij een sterk halfjaar van haar Duitse activiteit 50Hertz; investeringen verlopen volgens planning; netto boekwaarde per aandeel bedraagt € 33,64. • Een langlopende kredietfaciliteit van € 700 miljoen in België met 4 banken wordt afgesloten. • Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de versterking van het net voor de toekomstige windmolenparken in de Noordzee wordt principieel goedgekeurd. • Het tweede ENTSO-E tienjarige ontwikkelingsplan voor het Europese net wordt gepubliceerd. Elia's halfjaarcijfers positief beïnvloed door de resultaten in Duitsland. • Elia publiceert sterke halfjaarcijfers dankzij een sterk halfjaar van haar Duitse activiteit 50Hertz; investeringen verlopen volgens planning; netto boekwaarde per aandeel bedraagt € 33,64. • Een langlopende kredietfaciliteit van € 700 miljoen in België met 4 banken wordt afgesloten. • Het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de versterking van het net voor de toekomstige windmolenparken in de Noordzee wordt principieel goedgekeurd. • Het tweede ENTSO-E tienjarige ontwikkelingsplan voor het Europese net wordt gepubliceerd.