ING: "Uit de analyse van de sectorstructuur van de export blijkt dat de Belgische economie in het voorbije decennium de neiging had om zich te specialiseren in enkele voorkeursectoren, in het bijzonder de geneesmiddelen (waarvan het exportaandeel over de voorbije 10 jaren verdrievoudigd is), maar ook brandstoffen en organische chemische producten en kunststoffen, die hun aandeel zagen verdubbelen. Deze sectoren lieten een forse groei optekenen, die vaak hoger uitkwam dan de groei van diezelfde sectoren in de wereldwijde import en in de export van onze buurlanden. België heeft de afgelopen tien jaar dus heel wat marktaandeel gewonnen in kernsectoren voor zijn exporteurs. De studie maakt het ook mogelijk een vergelijking te maken tussen de sectorstructuur van de Belgische export en die van onze buurlanden. Hieruit blijkt een duidelijke gelijkenis tussen de Belgische export enerzijds en de Duitse en Nederlandse export anderzijds, waardoor deze beide landen directe concurrenten zijn van België op wereldvlak. De veranderingen qua sectorstructuur die in de studie worden beschreven, zijn in feite eerder een gevolg van de interactie met onze naaste buren dan van de concurrentie met de Aziatische landen. De concurrentiekracht van de Belgische exporteurs meet zich dus vooral op basis van de relatieve productiviteit t.o.v. onze Duitse en Nederlandse buren.

Daarnaast identificeert de studie ook de sectoren waarin België meer gespecialiseerd is en/of aan een snelle inhaalbeweging bezig is op het vlak van export, zoals de productie van optische instrumenten en bier. Dat mag wel niet verhullen dat sommige traditionele sectoren snel aan concurrentievermogen en marktaandeel inboeten. De diamantindustrie, de industrieën die elektrische machines produceren, maar ook de autosector, verliezen snelheid. Het aandeel van de autosector in de export (in waarde) daalde van 16% in 1992 tot 9% in 2010. Ten slotte geeft de studie nog een aantal belangrijke Belgische exportcijfers weer. Tussen 2000 en 2011 is de waarde van de export met 66% gestegen tot meer dan 336 miljard euro, terwijl het nominale bbp van België met 40% is toegenomen."

ING: "Uit de analyse van de sectorstructuur van de export blijkt dat de Belgische economie in het voorbije decennium de neiging had om zich te specialiseren in enkele voorkeursectoren, in het bijzonder de geneesmiddelen (waarvan het exportaandeel over de voorbije 10 jaren verdrievoudigd is), maar ook brandstoffen en organische chemische producten en kunststoffen, die hun aandeel zagen verdubbelen. Deze sectoren lieten een forse groei optekenen, die vaak hoger uitkwam dan de groei van diezelfde sectoren in de wereldwijde import en in de export van onze buurlanden. België heeft de afgelopen tien jaar dus heel wat marktaandeel gewonnen in kernsectoren voor zijn exporteurs. De studie maakt het ook mogelijk een vergelijking te maken tussen de sectorstructuur van de Belgische export en die van onze buurlanden. Hieruit blijkt een duidelijke gelijkenis tussen de Belgische export enerzijds en de Duitse en Nederlandse export anderzijds, waardoor deze beide landen directe concurrenten zijn van België op wereldvlak. De veranderingen qua sectorstructuur die in de studie worden beschreven, zijn in feite eerder een gevolg van de interactie met onze naaste buren dan van de concurrentie met de Aziatische landen. De concurrentiekracht van de Belgische exporteurs meet zich dus vooral op basis van de relatieve productiviteit t.o.v. onze Duitse en Nederlandse buren. Daarnaast identificeert de studie ook de sectoren waarin België meer gespecialiseerd is en/of aan een snelle inhaalbeweging bezig is op het vlak van export, zoals de productie van optische instrumenten en bier. Dat mag wel niet verhullen dat sommige traditionele sectoren snel aan concurrentievermogen en marktaandeel inboeten. De diamantindustrie, de industrieën die elektrische machines produceren, maar ook de autosector, verliezen snelheid. Het aandeel van de autosector in de export (in waarde) daalde van 16% in 1992 tot 9% in 2010. Ten slotte geeft de studie nog een aantal belangrijke Belgische exportcijfers weer. Tussen 2000 en 2011 is de waarde van de export met 66% gestegen tot meer dan 336 miljard euro, terwijl het nominale bbp van België met 40% is toegenomen."