Naar het einde van 2013 werd de jaarlijkse opbrengst van het Berlaymontgebouw verkocht voor 636 miljoen euro en werden de Belgische overheidsinstellingen aangespoord hun liquide middelen te beleggen in Belgisch overheidspapier. Alles samen kon aldus de Belgische overheidsschuld volgens Belfius Bank verlaagd worden met 5,35 miljard euro.

Het primaire begrotingssaldo (zonder rentelasten) verbeterde van -0,6% van het bbp in 2012 tot +0,5% van het bbp in 2013. Het financieringssaldo kwam uit op -2,7% van het bbp. Voor 2014 was de oorspronkelijke doelstelling het begrotingstekort te beperken tot -2,15% van het bbp.

Naar het einde van 2013 werd de jaarlijkse opbrengst van het Berlaymontgebouw verkocht voor 636 miljoen euro en werden de Belgische overheidsinstellingen aangespoord hun liquide middelen te beleggen in Belgisch overheidspapier. Alles samen kon aldus de Belgische overheidsschuld volgens Belfius Bank verlaagd worden met 5,35 miljard euro. Het primaire begrotingssaldo (zonder rentelasten) verbeterde van -0,6% van het bbp in 2012 tot +0,5% van het bbp in 2013. Het financieringssaldo kwam uit op -2,7% van het bbp. Voor 2014 was de oorspronkelijke doelstelling het begrotingstekort te beperken tot -2,15% van het bbp.