Er moet ook rekening worden gehouden met het neerwaarts risico bij de afdeling Recycling als gevolg van de lagere metaalprijzen. De Pauw heeft een neutraal advies, met daaraan gekoppeld een koersdoel van 35 euro.

De inkomsten van Umicore daalden in het eerste kwartaal van 2013 met 2%. De moeilijke marktomstandigheden bleven volharden in vele eindmarkten van het bedrif en dit was voornamelijk zo in Europa, waar de bouw- en automobielsectoren een moeilijke start van het jaar kenden.

Wat de evolutie van de business groups betreft: de inkomsten van Performance Materials en Recycling waren lager en Catalysis en Energy Materials noteerden respectievelijk stabiele en iets hogere inkomsten.

De marges in het eerste kwartaal werden negatief beïnvloed door een regionale verschuiving in de verkopen en het type verkochte producten.

Ook de lagere prijzen voor bepaalde metalen hadden een impact op de recyclageactiviteiten. Het management blijft zich richten op kostenbesparende maatregelen en prijsstijgingen om de gevolgen van de ongunstige marktomstandigheden te beperken.

Er moet ook rekening worden gehouden met het neerwaarts risico bij de afdeling Recycling als gevolg van de lagere metaalprijzen. De Pauw heeft een neutraal advies, met daaraan gekoppeld een koersdoel van 35 euro. De inkomsten van Umicore daalden in het eerste kwartaal van 2013 met 2%. De moeilijke marktomstandigheden bleven volharden in vele eindmarkten van het bedrif en dit was voornamelijk zo in Europa, waar de bouw- en automobielsectoren een moeilijke start van het jaar kenden. Wat de evolutie van de business groups betreft: de inkomsten van Performance Materials en Recycling waren lager en Catalysis en Energy Materials noteerden respectievelijk stabiele en iets hogere inkomsten. De marges in het eerste kwartaal werden negatief beïnvloed door een regionale verschuiving in de verkopen en het type verkochte producten. Ook de lagere prijzen voor bepaalde metalen hadden een impact op de recyclageactiviteiten. Het management blijft zich richten op kostenbesparende maatregelen en prijsstijgingen om de gevolgen van de ongunstige marktomstandigheden te beperken.