De bank behaalde Eur 1.021, plus 2,6% en de verzekeraar Eur 44 mln, min 80,8%. Voor de bank was de rentemarge 1,33% (1,26% ) en de kosten/baten ratio bedroeg 58,7% (was 58,4% in tweede kwartaal).

De voorziening voor risico's bedroeg volgens Theodoor Gilissen Bankiers 75 basispunten tegen 72 in het tweede kwartaal. Het operationele resultaat van de verzekeraar bedroeg Eur 238 mln, min 21,7% en de beleggingsmarge 130 basispunten (was 133). De administratieve kosten tegen de baten waren 47,6% tegenover 46,9%.

Voor de bank was het rendement op eigen vermogen 7,9% (was 7,9%) en de verzekeraar -0,2% (was 5,4%). Het nettoresultaat was Eur 609 mln en per aandeel Eur 0,16 (was 0,31).

Het eigen vermogen bedroeg Eur 53 mrd, per aandeel Eur 13,90. De Tier 1 kapitaalratio steeg naar 12,1%, volgens Theodoor Gilissen Bankiers ruimschoots boven de recent gemelde benodigde ratio.

Het bedrijf gaat verder met kostenbesparingen. In het bankbedrijf , Commercial Banking, verdwijnen 1.000 mensen en dit brengt de kosten omlaag met Eur 260 mln per eind 2015. Bij de verzekeraar vertrekken 1.350 mensen met jaarlijkse besparingen van Eur 200 mln eind 2014.

Resultaten iets minder dan verwacht

De winstresultaten waren iets minder dan verwacht maar deels ook door incidentele boekingen. De verbetering van de kapitaalpositie was conform verwachting. De aangekondigde kostenbesparingen zijn noodzakelijk gezien de nog altijd hoge kostenratio's.

Terugbetaling van de Nederlandse overheid is op basis van de huidige (en ook de verder te verwachten verbeterende) ratio's mogelijk bij handhaving van de vereiste Basel III ratio's. In het vierde kwartaal wordt een voorziening van Eur 300 mln

voor personeelsverminderingen verwacht.

Momenteel loopt nog de discussie met de overheid (inclusief Europese Commissie) over de terugbetaling van de steun c.q. boete.

De rating van Theodoor Gilissen Bankiers is houden in afwachting van de verdere ontvlechting van het bedrijf. De hoge huidige boekwaarde per aandeel van Eur 13,90 geeft speculatieve mogelijkheden waartegenover echter de eventueel benodigde verdere afboekingen in bijvoorbeeld Spanje staan. Het derisking proces lijkt grotendeels gedaan.

De bank behaalde Eur 1.021, plus 2,6% en de verzekeraar Eur 44 mln, min 80,8%. Voor de bank was de rentemarge 1,33% (1,26% ) en de kosten/baten ratio bedroeg 58,7% (was 58,4% in tweede kwartaal). De voorziening voor risico's bedroeg volgens Theodoor Gilissen Bankiers 75 basispunten tegen 72 in het tweede kwartaal. Het operationele resultaat van de verzekeraar bedroeg Eur 238 mln, min 21,7% en de beleggingsmarge 130 basispunten (was 133). De administratieve kosten tegen de baten waren 47,6% tegenover 46,9%. Voor de bank was het rendement op eigen vermogen 7,9% (was 7,9%) en de verzekeraar -0,2% (was 5,4%). Het nettoresultaat was Eur 609 mln en per aandeel Eur 0,16 (was 0,31). Het eigen vermogen bedroeg Eur 53 mrd, per aandeel Eur 13,90. De Tier 1 kapitaalratio steeg naar 12,1%, volgens Theodoor Gilissen Bankiers ruimschoots boven de recent gemelde benodigde ratio. Het bedrijf gaat verder met kostenbesparingen. In het bankbedrijf , Commercial Banking, verdwijnen 1.000 mensen en dit brengt de kosten omlaag met Eur 260 mln per eind 2015. Bij de verzekeraar vertrekken 1.350 mensen met jaarlijkse besparingen van Eur 200 mln eind 2014. Resultaten iets minder dan verwacht De winstresultaten waren iets minder dan verwacht maar deels ook door incidentele boekingen. De verbetering van de kapitaalpositie was conform verwachting. De aangekondigde kostenbesparingen zijn noodzakelijk gezien de nog altijd hoge kostenratio's. Terugbetaling van de Nederlandse overheid is op basis van de huidige (en ook de verder te verwachten verbeterende) ratio's mogelijk bij handhaving van de vereiste Basel III ratio's. In het vierde kwartaal wordt een voorziening van Eur 300 mln voor personeelsverminderingen verwacht. Momenteel loopt nog de discussie met de overheid (inclusief Europese Commissie) over de terugbetaling van de steun c.q. boete. De rating van Theodoor Gilissen Bankiers is houden in afwachting van de verdere ontvlechting van het bedrijf. De hoge huidige boekwaarde per aandeel van Eur 13,90 geeft speculatieve mogelijkheden waartegenover echter de eventueel benodigde verdere afboekingen in bijvoorbeeld Spanje staan. Het derisking proces lijkt grotendeels gedaan.