• ING steunt actief de Belgische economie. Sterke groei van de kredietportefeuille (+ 4,4 miljard euro) en de deposito's (+ 3,5 miljard euro) in 2012

• Verdere netto-aangroei van het aantal actieve cliënten (+ 72.000, + 440.000 sinds 2007) zorgt voor een winst voor belastingen van 1.153 miljoen euro, een stijging met 10%2 jaar op jaar

• Toenemend gebruik van online banking zorgt voor eenvoudiger processen en zal naar verwachting leiden tot een vermindering van het personeelsbestand met 1.000 FTE tot 8.560 in 2015. Deze verlaging zal gebeuren via natuurlijke afvloeiing, terwijl naar verwachting jaarlijks minstens 150 nieuwe medewerkers zullen worden aangeworven

• ING steunt actief de Belgische economie. Sterke groei van de kredietportefeuille (+ 4,4 miljard euro) en de deposito's (+ 3,5 miljard euro) in 2012 • Verdere netto-aangroei van het aantal actieve cliënten (+ 72.000, + 440.000 sinds 2007) zorgt voor een winst voor belastingen van 1.153 miljoen euro, een stijging met 10%2 jaar op jaar • Toenemend gebruik van online banking zorgt voor eenvoudiger processen en zal naar verwachting leiden tot een vermindering van het personeelsbestand met 1.000 FTE tot 8.560 in 2015. Deze verlaging zal gebeuren via natuurlijke afvloeiing, terwijl naar verwachting jaarlijks minstens 150 nieuwe medewerkers zullen worden aangeworven