Kennisgeving door Parcom Quoted Equity Management BV (een persoon die alleen kennis geeft) dat haar participatie op 30 juli 2009 gedaald is onder de laagste kennisgevingsdrempel. Na de beheersoverdracht aan ING Groep NV (interne verschuiving) van 1.334.159 stemrechtverlenende effecten, is de deelneming van Parcom Quoted Equity Management BV tot nul herleid.

Parcom Quoted Equity Management BV is een 100%-dochteronderneming van ING Groep NV.

ING Groep NV:
Kennisgeving door ING Groep NV (een moederonderneming of een controlerende persoon) dat zij op 30 juli 2009, ingevolge voornoemde interne verschuiving, een deelneming heeft genomen van 16,50%.

Hierdoor wordt de wettelijke drempel van 15% overschreden.
ING AM Insurance Companies BV, beheerder van de voormelde aandelen, wordt achtereenvolgens gecontroleerd door ING Investment Management (Europe) BV, ING Investment Management Holdings NV, ING Verzekeringen NV en ING Groep NV.

ING Groep NV heeft, met deze transactie, stemrechten verbonden aan 1.334.159 effecten, zijnde 16,50% van de totale stemrechten.

Kennisgeving door Parcom Quoted Equity Management BV (een persoon die alleen kennis geeft) dat haar participatie op 30 juli 2009 gedaald is onder de laagste kennisgevingsdrempel. Na de beheersoverdracht aan ING Groep NV (interne verschuiving) van 1.334.159 stemrechtverlenende effecten, is de deelneming van Parcom Quoted Equity Management BV tot nul herleid. Parcom Quoted Equity Management BV is een 100%-dochteronderneming van ING Groep NV.ING Groep NV: Kennisgeving door ING Groep NV (een moederonderneming of een controlerende persoon) dat zij op 30 juli 2009, ingevolge voornoemde interne verschuiving, een deelneming heeft genomen van 16,50%.Hierdoor wordt de wettelijke drempel van 15% overschreden. ING AM Insurance Companies BV, beheerder van de voormelde aandelen, wordt achtereenvolgens gecontroleerd door ING Investment Management (Europe) BV, ING Investment Management Holdings NV, ING Verzekeringen NV en ING Groep NV.ING Groep NV heeft, met deze transactie, stemrechten verbonden aan 1.334.159 effecten, zijnde 16,50% van de totale stemrechten.