De cliënten van ING België hebben voortaan de keuze uit een select aanbod fondsen van AXA IM, Amundi, BlackRock, Franklin Templeton en ING Investment Management.

Twee jaar geleden begon ING België een samenwerking met een beperkt aantal fondsenhuizen ("guided architecture"). ING België volgt hierbij haar commerciële strategie waarbij ze cliënten begeleidt naar een selectie kwaliteitsbeleggingen.

Op basis van haar beleggingsstrategie en met behulp van het onafhankelijke Morningstar wordt een selectie gemaakt van de best presterende fondsen van haar partners.

Deze focus op een beperkt aantal kwaliteitsfondsen heeft de afgelopen twee jaar sterke rendementen voor de cliënten opgeleverd.

Zo behaalde de kernselectie obligatiefondsen een outperformance van 2,83% op jaarbasis ten opzichte van de referentie-index Barclays Euro Aggregate.

De kernselectie aandelenfondsen deed het met een outperformance van 2,79% op jaarbasis eveneens beduidend beter dan de MSCI World (EUR) index.

Selectie van het fondsenhuis

Bij de keuze van AXA IM speelden criteria als kwaliteit van beheer, grootte en stabiliteit van de beheerder een belangrijke rol. Verder werd er gelet op een gediversifieerd fondsenaanbod en was een grondige kennis van de Belgische markt doorslaggevend.

Wat betreft de keuze van de fondsen zelf, werd door ING België niet alleen gezocht naar de best mogelijke performance, maar werd ook rekening gehouden met de expertise van het beleggingsteam.
ING België voegt volgende vijf obligatiefondsen van AXA Investment Managers toe aan haar aanbod:

• AXA WF Euro Credit Plus (Morningstar Rating: 4 sterren, ytd +13,57%*), een fonds dat voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (investment grade), uitgedrukt in euro
• AXA WF Euro 5-7 (Morningstar Rating: 5 sterren, ytd +9,76%*), belegt zowel in overheidsobligaties als bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, uitgedrukt in euro
• AXA WF Global Inflation Bonds (3 sterren, ytd +4,88%*), belegt wereldwijd in inflatiegelinkte obligaties
• AXA WF Global High Yield Bonds (4 sterren, ytd +14,46%*), belegt wereldwijd in hoogrentende obligaties
• AXA WF Global Emerging Markets Bonds (4 sterren, +14,45%*), belegt in obligaties uitgegeven door groeilanden

De cliënten van ING België hebben voortaan de keuze uit een select aanbod fondsen van AXA IM, Amundi, BlackRock, Franklin Templeton en ING Investment Management. Twee jaar geleden begon ING België een samenwerking met een beperkt aantal fondsenhuizen ("guided architecture"). ING België volgt hierbij haar commerciële strategie waarbij ze cliënten begeleidt naar een selectie kwaliteitsbeleggingen. Op basis van haar beleggingsstrategie en met behulp van het onafhankelijke Morningstar wordt een selectie gemaakt van de best presterende fondsen van haar partners. Deze focus op een beperkt aantal kwaliteitsfondsen heeft de afgelopen twee jaar sterke rendementen voor de cliënten opgeleverd. Zo behaalde de kernselectie obligatiefondsen een outperformance van 2,83% op jaarbasis ten opzichte van de referentie-index Barclays Euro Aggregate. De kernselectie aandelenfondsen deed het met een outperformance van 2,79% op jaarbasis eveneens beduidend beter dan de MSCI World (EUR) index. Selectie van het fondsenhuisBij de keuze van AXA IM speelden criteria als kwaliteit van beheer, grootte en stabiliteit van de beheerder een belangrijke rol. Verder werd er gelet op een gediversifieerd fondsenaanbod en was een grondige kennis van de Belgische markt doorslaggevend. Wat betreft de keuze van de fondsen zelf, werd door ING België niet alleen gezocht naar de best mogelijke performance, maar werd ook rekening gehouden met de expertise van het beleggingsteam. ING België voegt volgende vijf obligatiefondsen van AXA Investment Managers toe aan haar aanbod: • AXA WF Euro Credit Plus (Morningstar Rating: 4 sterren, ytd +13,57%*), een fonds dat voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (investment grade), uitgedrukt in euro • AXA WF Euro 5-7 (Morningstar Rating: 5 sterren, ytd +9,76%*), belegt zowel in overheidsobligaties als bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, uitgedrukt in euro • AXA WF Global Inflation Bonds (3 sterren, ytd +4,88%*), belegt wereldwijd in inflatiegelinkte obligaties • AXA WF Global High Yield Bonds (4 sterren, ytd +14,46%*), belegt wereldwijd in hoogrentende obligaties • AXA WF Global Emerging Markets Bonds (4 sterren, +14,45%*), belegt in obligaties uitgegeven door groeilanden