De vergrijzing zorgt tegen 2020 voor een toenemende behoefte van 20.000 tot 30.000 bedden in rust- en verzorgingsinstellingen. Tevens is een goede coördinatie met thuisverzorging en serviceflats onontbeerlijk.

ING België: "De vastgoedprijzen toonden een lichte daling tijdens de eerste helft van 2011 bij een normaal transactieniveau. Nadat 2010 gekenmerkt werd door een inhaalfenomeen (stijging van de prijzen met 5,8%) ten gevolge van de crisis en een periode met zeer lage rentevoeten, daalden de prijzen op de Belgische vastgoedmarkt met 0,7% tijdens het eerste semester door een bijzonder zwak eerste kwartaal. De sector van de appartementen heeft de gemiddelden naar beneden getrokken, vooral dan in Wallonië. De verkoopsactiviteit schommelde daarentegen rond een normaal niveau, dat echter wel onder dat van de eerste helft van 2010 lag (-3%)."

In 2011 verwacht ING een reële (gecorrigeerd voor inflatie) nulgroei van de prijzen. Zelfs al rekent men op een dynamische tweede helft van het jaar, toch is het weinig waarschijnlijk dat de prijsstijging op de secundaire markt zal opwegen tegen de inflatie van dit jaar.

In 2012 zal het effect van de geleidelijke verhoging van de langetermijnrente waarschijnlijk voelbaar worden op de koopkracht van de gezinnen.

ING België: "Dat houdt in dat de prijsgroei voor de markt in zijn geheel opnieuw veel zwakker zal zijn dan in het verleden; ook al omdat één van de grote drijvers van de markt in de voorbije jaren, namelijk de permanente stijging van de persoonlijke inbreng, afzwakt."

De demografische ontwikkelingen drukken tevens hun stempel op de vastgoedmarkt. Zo zal de stijging van het aantal gezinnen door de vergrijzing van de bevolking enkel een impact hebben op de prijzen van de secundaire markt in de mate dat het aanbod van woningen niet volgt.

ING België: "De voorbije vijftien jaar was het opmerkelijk hoe het aanbod zich aanpaste aan de demografische bewegingen. Dat beperkte de impact van de demografische druk op de prijzen. Maar de belemmeringen voor een optimale aanpassing worden steeds talrijker. Zo is een netto toename met meer dan 50.000 woningen per jaar noodzakelijk, maar deze toename stoot vandaag op het tekort aan bouwgrond. Verder is de veroudering van de bevolking een fundamentele factor voor de activiteit op de verschillende residentiële markten. Bij de appartementen zou het aantal transacties tot in 2020 kunnen genieten van een positieve tendens."

De vergrijzing van de bevolking heeft ook een invloed op de vastgoedsector die zich op de ouderen richt. Hier moet benadrukt worden dat een snel antwoord op de toekomstige nood aan bedden in rust- en verzorgingstehuizen even essentieel is als de coördinatie ervan.

ING België: "Daarnaast moeten thuiszorg en serviceflats aangemoedigd worden. Deze maken het immers mogelijk om mettertijd de intrede in de verzorgingstehuizen te vertragen en dus de behoefte aan bedden te beperken. Uit de verschillende simulaties die in de studie worden voorgesteld, blijkt dat de huidige officiële criteria het dubbele nadeel bieden van zowel het tekort dat de voorbije jaren is ontstaan alsook een onderschatting van de behoeften op lange termijn. De voorspellingen tonen een behoefte van 20.000 tot 30.000 bedden voor België tot 2020. Welke optie ook wordt gekozen, een aantal hindernissen moet worden weggewerkt als we de vastgoedmarkt voor ouderen beschikbaar en toegankelijk willen houden voor zoveel mogelijk mensen."

De vergrijzing zorgt tegen 2020 voor een toenemende behoefte van 20.000 tot 30.000 bedden in rust- en verzorgingsinstellingen. Tevens is een goede coördinatie met thuisverzorging en serviceflats onontbeerlijk. ING België: "De vastgoedprijzen toonden een lichte daling tijdens de eerste helft van 2011 bij een normaal transactieniveau. Nadat 2010 gekenmerkt werd door een inhaalfenomeen (stijging van de prijzen met 5,8%) ten gevolge van de crisis en een periode met zeer lage rentevoeten, daalden de prijzen op de Belgische vastgoedmarkt met 0,7% tijdens het eerste semester door een bijzonder zwak eerste kwartaal. De sector van de appartementen heeft de gemiddelden naar beneden getrokken, vooral dan in Wallonië. De verkoopsactiviteit schommelde daarentegen rond een normaal niveau, dat echter wel onder dat van de eerste helft van 2010 lag (-3%)." In 2011 verwacht ING een reële (gecorrigeerd voor inflatie) nulgroei van de prijzen. Zelfs al rekent men op een dynamische tweede helft van het jaar, toch is het weinig waarschijnlijk dat de prijsstijging op de secundaire markt zal opwegen tegen de inflatie van dit jaar. In 2012 zal het effect van de geleidelijke verhoging van de langetermijnrente waarschijnlijk voelbaar worden op de koopkracht van de gezinnen. ING België: "Dat houdt in dat de prijsgroei voor de markt in zijn geheel opnieuw veel zwakker zal zijn dan in het verleden; ook al omdat één van de grote drijvers van de markt in de voorbije jaren, namelijk de permanente stijging van de persoonlijke inbreng, afzwakt." De demografische ontwikkelingen drukken tevens hun stempel op de vastgoedmarkt. Zo zal de stijging van het aantal gezinnen door de vergrijzing van de bevolking enkel een impact hebben op de prijzen van de secundaire markt in de mate dat het aanbod van woningen niet volgt. ING België: "De voorbije vijftien jaar was het opmerkelijk hoe het aanbod zich aanpaste aan de demografische bewegingen. Dat beperkte de impact van de demografische druk op de prijzen. Maar de belemmeringen voor een optimale aanpassing worden steeds talrijker. Zo is een netto toename met meer dan 50.000 woningen per jaar noodzakelijk, maar deze toename stoot vandaag op het tekort aan bouwgrond. Verder is de veroudering van de bevolking een fundamentele factor voor de activiteit op de verschillende residentiële markten. Bij de appartementen zou het aantal transacties tot in 2020 kunnen genieten van een positieve tendens." De vergrijzing van de bevolking heeft ook een invloed op de vastgoedsector die zich op de ouderen richt. Hier moet benadrukt worden dat een snel antwoord op de toekomstige nood aan bedden in rust- en verzorgingstehuizen even essentieel is als de coördinatie ervan. ING België: "Daarnaast moeten thuiszorg en serviceflats aangemoedigd worden. Deze maken het immers mogelijk om mettertijd de intrede in de verzorgingstehuizen te vertragen en dus de behoefte aan bedden te beperken. Uit de verschillende simulaties die in de studie worden voorgesteld, blijkt dat de huidige officiële criteria het dubbele nadeel bieden van zowel het tekort dat de voorbije jaren is ontstaan alsook een onderschatting van de behoeften op lange termijn. De voorspellingen tonen een behoefte van 20.000 tot 30.000 bedden voor België tot 2020. Welke optie ook wordt gekozen, een aantal hindernissen moet worden weggewerkt als we de vastgoedmarkt voor ouderen beschikbaar en toegankelijk willen houden voor zoveel mogelijk mensen."