De groep mocht echter nog overgaan tot specifieke voorstellen tot terugkoop van dergelijke instrumenten, doch slechts onder bepaalde voorwaarden, waaronder in het bijzonder de goedkeuring van de Europese Commissie en de toezichthouders.

De Europese Commissie heeft Dexia echter niet toegestaan om het financiële instrument XS0273230572 uitgegeven door Dexia Funding Luxembourg (DFL) terug te kopen, waarbij werd benadrukt dat achtergestelde schuldeisers dienen te delen in de lasten die voortvloeien uit de herstructurering van financiële instellingen waaraan staatssteun werd verleend.

De groep mocht echter nog overgaan tot specifieke voorstellen tot terugkoop van dergelijke instrumenten, doch slechts onder bepaalde voorwaarden, waaronder in het bijzonder de goedkeuring van de Europese Commissie en de toezichthouders. De Europese Commissie heeft Dexia echter niet toegestaan om het financiële instrument XS0273230572 uitgegeven door Dexia Funding Luxembourg (DFL) terug te kopen, waarbij werd benadrukt dat achtergestelde schuldeisers dienen te delen in de lasten die voortvloeien uit de herstructurering van financiële instellingen waaraan staatssteun werd verleend.