Vele jaren wilde het absoluut niet lukken om inflatie te creëren. Vooral niet in Europa. Tot grote droefenis van politieke en monetaire overheden. Want een stijging van het algemene prijzenpeil is de gemakkelijkste manier om de reële last van de schuldenberg te verlichten. De jongste jaren moest de Europese Centrale Bank (ECB) massaal aan kwantitatieve versoepeling (QE) doen om deflatie - een gemiddelde daling van de prijzen - te vermijden.
...

Vele jaren wilde het absoluut niet lukken om inflatie te creëren. Vooral niet in Europa. Tot grote droefenis van politieke en monetaire overheden. Want een stijging van het algemene prijzenpeil is de gemakkelijkste manier om de reële last van de schuldenberg te verlichten. De jongste jaren moest de Europese Centrale Bank (ECB) massaal aan kwantitatieve versoepeling (QE) doen om deflatie - een gemiddelde daling van de prijzen - te vermijden.Het belangrijkste nieuws begin 2017 is dat het deflatiespook uit de westerse wereld is gebannen. Dat is een bijzonder welkome ontwikkeling. Maar er zit meer aan te komen. In december steeg de inflatie in Duitsland tot 1,7 procent en in het Verenigd Koninkrijk tot 1,6 procent, geholpen door de val van het pond na de brexit. Het herstel van de grondstoffenprijzen, waaronder de olieprijzen, doen hun duit in het zakjeVoor hyperinflatie moeten we in onze contreien nog niet meteen te vrezen. De vergrijzing, de hoge werkloosheidsgraad, de productiecapaciteit enzovoort zullen de omvang van de inflatiestijging afremmen. Toch wordt de kans op inflatie op de financiële markten nog onderschat. Dit is dan ook nog eens een oproep om vooral het gedeelte in obligaties in te portefeuille af te bouwen en al minstens de looptijden te beperken. Meer aandacht voor goud en een aantal gerichte keuzes in aandelen zullen de komende maanden meer kansen op rendement bieden.Het Amerikaanse en Europese resultatenseizoen is op gang gekomen. Omdat het naast kwartaal- ook om jaarcijfers gaat, komt de golf in januari wat trager op gang dan in de andere trimesters. Zoals we al vele kwartalen en jaren zien, hebben analisten in aanloop van de cijfervloed hun verwachtingen getemperd. De kans is dus reëel dat de geschiedenis zich herhaalt en dat een (grote) meerderheid die laaggespannen consensus zal overtreffenMaar we zijn geneigd om Adam Parker, hoofdstrateeg Amerikaanse aandelen bij Morgan Stanley, te volgen en over een eerder 'irrelevant' kwartaalseizoen te spreken. Uiteraard zullen er wel individuele uitschieters en tegenvallers zijn, maar voor de algemene markt zal de impact beperkter zijn dan gebruikelijk.Donald Trump treedt het Witte Huis binnen als 45ste president van de Verenigde Staten en hij domineert de beurzen. Voorlopig toch. Zelfs aan hem zullen de markten gewoon geraken. Maar nog niet meteen.Op Wall Street gaan de gesprekken over belastingverlagingen, repatriëring van winsten, importtaksen, deregulering, toenemend ondernemers- en consumentenvertrouwen,... Die elementen moeten de bedrijfswinsten later dit jaar en volgend jaar opkrikken. Maar het huidige resultatenseizoen zal dat niet kunnen bevestigen, noch ontkennen.