Op de lange termijn zijn er wel risico's voor inflatie aangezien er nu heel veel geld in de economie wordt gepompt door centrale banken en dat kan inflatie-aanjagend gaan werken.

Het advies van ABN Amro is om circa 10% van de obligatieportefeuille in te richten met inflatiegerelateerde obligaties met een lange looptijd om het risico op hoge inflatie enigszins te kunnen afdekken.

Op de lange termijn zijn er wel risico's voor inflatie aangezien er nu heel veel geld in de economie wordt gepompt door centrale banken en dat kan inflatie-aanjagend gaan werken. Het advies van ABN Amro is om circa 10% van de obligatieportefeuille in te richten met inflatiegerelateerde obligaties met een lange looptijd om het risico op hoge inflatie enigszins te kunnen afdekken.