Gemma Wright-Casparius, fondsbeheerder bij Vanguard Inflation-Protected Securities Fund, is een heel andere mening toegedaan. Op basis van de koersevolutie bij de TIPS, de inflatiegelinkte obligaties, is er van inflatiegevaar op korte of middellange termijn geen sprake.

Wright-Casparius stelt vast dat de optiemarkten aangeven dat er op die markten nergens voor inflatiegevaar wordt gevreesd. De vraag naar bescherming tegen een plotse stijging van de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties is sinds de aankondiging van QE3 ongewijzigd gebleven.

Dat betekent dat de beleggers over een periode van één tot twee jaar geen enkel inflatiegevaar aan de horizon zien opduiken. Voor een forse koersval in de obligatiekoersen hoeft dus niet te worden gevreesd.

Vanaf medio 2007 leverden die staatsobligaties een return van 41% op, tegenover een stijging inclusief dividenden voor de S&P 500 van slechts 7,50%.

Gemma Wright-Casparius, fondsbeheerder bij Vanguard Inflation-Protected Securities Fund, is een heel andere mening toegedaan. Op basis van de koersevolutie bij de TIPS, de inflatiegelinkte obligaties, is er van inflatiegevaar op korte of middellange termijn geen sprake. Wright-Casparius stelt vast dat de optiemarkten aangeven dat er op die markten nergens voor inflatiegevaar wordt gevreesd. De vraag naar bescherming tegen een plotse stijging van de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties is sinds de aankondiging van QE3 ongewijzigd gebleven. Dat betekent dat de beleggers over een periode van één tot twee jaar geen enkel inflatiegevaar aan de horizon zien opduiken. Voor een forse koersval in de obligatiekoersen hoeft dus niet te worden gevreesd. Vanaf medio 2007 leverden die staatsobligaties een return van 41% op, tegenover een stijging inclusief dividenden voor de S&P 500 van slechts 7,50%.