Uiteindelijk blijven in de berekening van de inflatie alleen die producten over die hoogst noodzakelijk zijn om te overleven. Alles wat daartoe niet gerekend wordt, wordt zonder pardon uit het inflatieplaatje geweerd. Uiteindelijk krijgt men zo een nietszeggend inflatiecijfer.

Dat de inflatie ondanks alles zo laag kon worden gehouden in de Verenigde Staten, heeft ook te maken met Obamacare. Daardoor zijn de kosten voor gezondheidszorg gedaald. Maar ook hier gebeurt de berekening op een kunstmatige manier, zodat het uiteindelijk beeld vertekend wordt.

Uiteindelijk blijven in de berekening van de inflatie alleen die producten over die hoogst noodzakelijk zijn om te overleven. Alles wat daartoe niet gerekend wordt, wordt zonder pardon uit het inflatieplaatje geweerd. Uiteindelijk krijgt men zo een nietszeggend inflatiecijfer. Dat de inflatie ondanks alles zo laag kon worden gehouden in de Verenigde Staten, heeft ook te maken met Obamacare. Daardoor zijn de kosten voor gezondheidszorg gedaald. Maar ook hier gebeurt de berekening op een kunstmatige manier, zodat het uiteindelijk beeld vertekend wordt.