Alles heeft te maken met de leverage. De wereld werd gekenmerkt door een hyper-leveraged economie en wanneer de wereld een zware financiële crisis meemaakte gingen enorme bedragen verloren. Bass spreekt in dat verband van duizenden miljarden dollars.

Blijven geld drukken zal niet zonder gevolgen blijven

Dat er van inflatie nog geen sprake is, heeft alles te maken met het feit dat de eerste duizenden miljarden dollars die werden gedrukt het verloren geld moesten vervangen. Bijgevolg had dit weinig of geen invloed op de totale geldhoeveelheid die in het systeem aanwezig is.

Blijven geld drukken zal echter niet zonder gevolgen blijven, op een bepaald moment zal het wel degelijk de economie beïnvloeden. Bass verwijst in dat verband naar een stijging van de inflatie in Zuid-Europa en naar een vertraging van de economische groei.

Alles heeft te maken met de leverage. De wereld werd gekenmerkt door een hyper-leveraged economie en wanneer de wereld een zware financiële crisis meemaakte gingen enorme bedragen verloren. Bass spreekt in dat verband van duizenden miljarden dollars. Blijven geld drukken zal niet zonder gevolgen blijvenDat er van inflatie nog geen sprake is, heeft alles te maken met het feit dat de eerste duizenden miljarden dollars die werden gedrukt het verloren geld moesten vervangen. Bijgevolg had dit weinig of geen invloed op de totale geldhoeveelheid die in het systeem aanwezig is. Blijven geld drukken zal echter niet zonder gevolgen blijven, op een bepaald moment zal het wel degelijk de economie beïnvloeden. Bass verwijst in dat verband naar een stijging van de inflatie in Zuid-Europa en naar een vertraging van de economische groei.