De consensus gaat volgens Theodoor Gilissen Bankiers uit van een krimp van 0,7% op kwartaalbasis voor Italië als gevolg van de recessie, werkloosheid en lagere kredietverlening.

Binnen Europa is de hoop dan ook vooral gericht op Duitsland. Het land draait nog steeds goed, maar kan door de tegenvallende ontwikkelingen wereldwijd ook niet aan een afzwakking ontkomen. Verwacht wordt dat de industriële productie, die op woensdag bekend wordt gemaakt, in juni is gedaald.

Op die dag komen ook de productiviteitscijfers van de VS naar buiten. Hiervoor wordt een verbetering verwacht, omdat de laatste data wijzen op minder gewerkte uren bij een hogere productie.

De arbeidskosten in de VS laten volgens Theodoor Gilissen Bankiers de laatste tijd weer een daling zien die gunstig afsteekt in vergelijking tot de eurozone. Het aantal banen dat is gecreëerd waren afgelopen vrijdag was beter dan verwacht.

China

Donderdag wordt het Chinese inflatiecijfer bekend. Deze heeft dit jaar een dalende trend. Stond de inflatie begin dit jaar nog boven de 4%, nu wordt 1,7% over juli verwacht.

Vanaf nu zal de inflatie volgens Theodoor Gilissen Bankiers weer kunnen oplopen als gevolg van hogere voedselprijzen. De industriële productie in China zal verbeteren met een groeicijfer van boven de 10% als gevolg van toegenomen overheidsinvesteringen in met name het netwerk van de spoorwegen.

Op donderdag komt ook de handelsbalans van de VS naar buiten. Op vrijdag volgt de ex- en importdata van China. Met name de export zal naar verwachting afzwakken van ruim 11% in juni tot 5% in juli. Andere inflatiecijfers komen naar voren o.a. vrijdag voor Duitsland en woensdag in het kwartaalrapport van de Bank of England.

Japan

De centrale bank van Japan, BoJ, komt donderdag bijeen. Verwacht wordt dat het monetaire beleid ongewijzigd blijft maar dat later in het jaar nieuwe monetaire acties mogelijk zijn.

De herstelinvesteringen steunen weliswaar nog steeds de economie, maar inmiddels beginnen de industriële productie, detailhandelsverkopen en export te haperen.

De centrale bank is al jaren bezig met verschillende opkoopprogramma's. Hieronder vallen niet alleen staatsleningen maar ook andere obligaties en trackers op onroerend goed en aandelen. Allemaal met als doel om inflatie aan te wakkeren en het vertrouwen van consumenten te verbeteren.

Tussen zeggen en doen schijnt echter nog een groot gat te zitten, in die zin dat tot nu toe minder is gedaan dan in het voorgenomen programma stond.

Daarbij heeft de centrale bank nu een extra probleem doordat beleggers niet van hun stukken af willen en de BoJ moeilijk het opkoopprogramma tot een succes kan maken.

Ook wordt volgens Theodoor Gilissen Bankiers gesuggereerd dat de BoJ buitenlandse obligaties op zal kopen, mede om de yen wat te kunnen drukken. Dit kan echter alleen in samenwerking met de minister van Financiën.

De consensus gaat volgens Theodoor Gilissen Bankiers uit van een krimp van 0,7% op kwartaalbasis voor Italië als gevolg van de recessie, werkloosheid en lagere kredietverlening. Binnen Europa is de hoop dan ook vooral gericht op Duitsland. Het land draait nog steeds goed, maar kan door de tegenvallende ontwikkelingen wereldwijd ook niet aan een afzwakking ontkomen. Verwacht wordt dat de industriële productie, die op woensdag bekend wordt gemaakt, in juni is gedaald. Op die dag komen ook de productiviteitscijfers van de VS naar buiten. Hiervoor wordt een verbetering verwacht, omdat de laatste data wijzen op minder gewerkte uren bij een hogere productie. De arbeidskosten in de VS laten volgens Theodoor Gilissen Bankiers de laatste tijd weer een daling zien die gunstig afsteekt in vergelijking tot de eurozone. Het aantal banen dat is gecreëerd waren afgelopen vrijdag was beter dan verwacht.China Donderdag wordt het Chinese inflatiecijfer bekend. Deze heeft dit jaar een dalende trend. Stond de inflatie begin dit jaar nog boven de 4%, nu wordt 1,7% over juli verwacht. Vanaf nu zal de inflatie volgens Theodoor Gilissen Bankiers weer kunnen oplopen als gevolg van hogere voedselprijzen. De industriële productie in China zal verbeteren met een groeicijfer van boven de 10% als gevolg van toegenomen overheidsinvesteringen in met name het netwerk van de spoorwegen. Op donderdag komt ook de handelsbalans van de VS naar buiten. Op vrijdag volgt de ex- en importdata van China. Met name de export zal naar verwachting afzwakken van ruim 11% in juni tot 5% in juli. Andere inflatiecijfers komen naar voren o.a. vrijdag voor Duitsland en woensdag in het kwartaalrapport van de Bank of England. Japan De centrale bank van Japan, BoJ, komt donderdag bijeen. Verwacht wordt dat het monetaire beleid ongewijzigd blijft maar dat later in het jaar nieuwe monetaire acties mogelijk zijn. De herstelinvesteringen steunen weliswaar nog steeds de economie, maar inmiddels beginnen de industriële productie, detailhandelsverkopen en export te haperen. De centrale bank is al jaren bezig met verschillende opkoopprogramma's. Hieronder vallen niet alleen staatsleningen maar ook andere obligaties en trackers op onroerend goed en aandelen. Allemaal met als doel om inflatie aan te wakkeren en het vertrouwen van consumenten te verbeteren. Tussen zeggen en doen schijnt echter nog een groot gat te zitten, in die zin dat tot nu toe minder is gedaan dan in het voorgenomen programma stond. Daarbij heeft de centrale bank nu een extra probleem doordat beleggers niet van hun stukken af willen en de BoJ moeilijk het opkoopprogramma tot een succes kan maken. Ook wordt volgens Theodoor Gilissen Bankiers gesuggereerd dat de BoJ buitenlandse obligaties op zal kopen, mede om de yen wat te kunnen drukken. Dit kan echter alleen in samenwerking met de minister van Financiën.