PIMCO: "In de opkomende Aziatische landen zal inflatie een grotere rol kunnen gaan spelen dan in de ontwikkelde landen, aangezien we denken dat de output gaps aldaar grotendeels zijn verdwenen, of binnenkort verdwenen zullen zijn."

De opkomende landen in AziÑ' zijn structureel gezien veerkrachtig, dankzij de harde lessen die getrokken zijn uit de financiÑ'le crisis in 1997-1998. Deze regio wil en kan geld uitgeven, als neerwaartse risico's voor de groei opnieuw de kop opsteken.

PIMCO: "Wij zijn echter van mening dat beleid uit de crisis-modus moet komen en genormaliseerd dient te worden. We verwachten dat Chinese beleidsmakers economische en sociale doelstellingen met elkaar in balans zullen brengen, en scherpe prijsbewegingen op de markten zullen proberen te vermijden. Een uitdaging voor de autoriteiten op de langere termijn is het bevorderen van de ontwikkeling van de financiÑ'le markten met een breder assortiment van beleggingscategorieÑ'n. Dat zou het huidige probleem kunnen verhelpen met betrekking tot de excessieve interesse voor risicobeleggingen vanwege een gebrek aan investeringsmogelijkheden."

De grootste uitdagingen voor Japan - demografische trends en een enorme staatsschuld - zijn structureel van aard en dringender dan ooit.

Om dit op te lossen moet in elk geval een aanmerkelijke verschuiving plaatsvinden in de industriÑ'le structuur, zodat kan worden geprofiteerd van de opkomst over de lange termijn van opkomende Aziatische landen, en om een capaciteitsoverschot terug te brengen dat het gevolg is van een permanente teruggang in consumentenvraag uit de VS.

PIMCO: "AustraliÑ' is een van de weinige ontwikkelde landen die geen recessie doorgemaakt als gevolg van de crisis. De omstandigheden van het land vóór de crisis, zoals het overschot op de staatsbalans, hebben mogelijk gemaakt dat beleidsaanpassingen aanmerkelijk hebben kunnen bijdragen aan een herstel."

PIMCO: "In de opkomende Aziatische landen zal inflatie een grotere rol kunnen gaan spelen dan in de ontwikkelde landen, aangezien we denken dat de output gaps aldaar grotendeels zijn verdwenen, of binnenkort verdwenen zullen zijn." De opkomende landen in AziÑ' zijn structureel gezien veerkrachtig, dankzij de harde lessen die getrokken zijn uit de financiÑ'le crisis in 1997-1998. Deze regio wil en kan geld uitgeven, als neerwaartse risico's voor de groei opnieuw de kop opsteken. PIMCO: "Wij zijn echter van mening dat beleid uit de crisis-modus moet komen en genormaliseerd dient te worden. We verwachten dat Chinese beleidsmakers economische en sociale doelstellingen met elkaar in balans zullen brengen, en scherpe prijsbewegingen op de markten zullen proberen te vermijden. Een uitdaging voor de autoriteiten op de langere termijn is het bevorderen van de ontwikkeling van de financiÑ'le markten met een breder assortiment van beleggingscategorieÑ'n. Dat zou het huidige probleem kunnen verhelpen met betrekking tot de excessieve interesse voor risicobeleggingen vanwege een gebrek aan investeringsmogelijkheden." De grootste uitdagingen voor Japan - demografische trends en een enorme staatsschuld - zijn structureel van aard en dringender dan ooit. Om dit op te lossen moet in elk geval een aanmerkelijke verschuiving plaatsvinden in de industriÑ'le structuur, zodat kan worden geprofiteerd van de opkomst over de lange termijn van opkomende Aziatische landen, en om een capaciteitsoverschot terug te brengen dat het gevolg is van een permanente teruggang in consumentenvraag uit de VS. PIMCO: "AustraliÑ' is een van de weinige ontwikkelde landen die geen recessie doorgemaakt als gevolg van de crisis. De omstandigheden van het land vóór de crisis, zoals het overschot op de staatsbalans, hebben mogelijk gemaakt dat beleidsaanpassingen aanmerkelijk hebben kunnen bijdragen aan een herstel."