De kerninflatie, exclusief voeding en energie, kwam op slechts 0,7% uit in 2010 tegenover 2,5% in 2007. Omdat het rentetarief van de Fed al sinds 2008 op het minimum zit, heeft de centrale bank kwantitatieve verruiming ingezet, waarmee al ruim $ 2000 mrd aan obligaties is opgekocht.

Dit geld staat vooralsnog vooral bij de commerciële banken op deposito en is slechts beperkt in de economie gebruikt. Dit maakt dat ook in de VS nog geen sprake is van het ongedekt drukken van geld of het financieren van de staatsschulden.

Het enige voordeel dat de Fed de Amerikaanse regering biedt, zijn de rente- inkomsten op de opgekochte obligaties. Deze hebben volgens Theodoor Gilissen Bankiers tot een winstafdracht van $ 78 mrd geleid, ofwel 40% van de rentebetalingen van de overheid over 2010.

De kerninflatie, exclusief voeding en energie, kwam op slechts 0,7% uit in 2010 tegenover 2,5% in 2007. Omdat het rentetarief van de Fed al sinds 2008 op het minimum zit, heeft de centrale bank kwantitatieve verruiming ingezet, waarmee al ruim $ 2000 mrd aan obligaties is opgekocht. Dit geld staat vooralsnog vooral bij de commerciële banken op deposito en is slechts beperkt in de economie gebruikt. Dit maakt dat ook in de VS nog geen sprake is van het ongedekt drukken van geld of het financieren van de staatsschulden. Het enige voordeel dat de Fed de Amerikaanse regering biedt, zijn de rente- inkomsten op de opgekochte obligaties. Deze hebben volgens Theodoor Gilissen Bankiers tot een winstafdracht van $ 78 mrd geleid, ofwel 40% van de rentebetalingen van de overheid over 2010.