Er zal waarschijnlijk prijsdruk ontstaan als gevolg van vernietiging van productiecapaciteit, die zich bijvoorbeeld voordoet wanneer fabrieken permanent worden gesloten, of wanneer de bekwaamheid van werknemers achteruitgaat.

Dan heeft het aanbod moeite om snel genoeg te groeien als de vraag weer opleeft, en zullen de prijzen stijgen als gevolg van de onbalans tussen vraag en aanbod.

Ongebruikelijke maatregelen van centrale banken om de economische activiteit te stimuleren brengen ook inflatierisico's met zich mee. Banken trekken deze maatregelen mogelijk eerder te vroeg in dan te laat, aangezien deflatie moeilijker is op te lossen dan een bescheiden stijging van de inflatie.

Ook kunnen volgens Pimco centrale banken worden gemotiveerd om tarieven laag te houden voor een langere periode dan ze anders zijn, als gevolg van de bewijslast van het ondersteunen van het wereldwijde herstel, aangezien de fiscale instanties worden onder druk gezet om hun tekorten in toom te houden via hogere belastingen of vermindering van de uitgaven.

Sommige overheden zullen geneigd zijn om inflatie te gebruiken als een oplossing voor begrotingstekorten in geval van lage reële groei.

Er zal waarschijnlijk prijsdruk ontstaan als gevolg van vernietiging van productiecapaciteit, die zich bijvoorbeeld voordoet wanneer fabrieken permanent worden gesloten, of wanneer de bekwaamheid van werknemers achteruitgaat. Dan heeft het aanbod moeite om snel genoeg te groeien als de vraag weer opleeft, en zullen de prijzen stijgen als gevolg van de onbalans tussen vraag en aanbod. Ongebruikelijke maatregelen van centrale banken om de economische activiteit te stimuleren brengen ook inflatierisico's met zich mee. Banken trekken deze maatregelen mogelijk eerder te vroeg in dan te laat, aangezien deflatie moeilijker is op te lossen dan een bescheiden stijging van de inflatie. Ook kunnen volgens Pimco centrale banken worden gemotiveerd om tarieven laag te houden voor een langere periode dan ze anders zijn, als gevolg van de bewijslast van het ondersteunen van het wereldwijde herstel, aangezien de fiscale instanties worden onder druk gezet om hun tekorten in toom te houden via hogere belastingen of vermindering van de uitgaven. Sommige overheden zullen geneigd zijn om inflatie te gebruiken als een oplossing voor begrotingstekorten in geval van lage reële groei.