Jason Doiron, co-manager van het Sentinel Conservative Allocation Fund, is van mening dat ondercapaciteit in de verwerkende industrie en een bovengemiddelde werkloosheidsgraad de belangrijkste redenen zijn waarom een stijging van de inflatie over de komende twee tot drie jaar onwaarschijnlijk is.

Het heeft volgens Doiron dan ook weinig zin om beleggingsbeslissingen te nemen die op een inflatiescenario gebaseerd zijn.

Hij verwijst als voorbeeld naar de Treasury Inflation-Protected Securities, of TIPS, de Amerikaanse staatsobligaties waarom op een inflatoire opstoot kan worden ingespeeld.

Het kan heel moeilijk zijn om deze TIPS te verkopen vanwege de dunne markt in deze obligaties. De belegger denkt bescherming tegen inflatie te hebben gekocht, maar loopt integendeel een groter liquiditeitsrisico.

Doiron is momenteel vooral belegd in hoogrenderende obligaties, hoofdzakelijk met woonkredieten als onderpand. Daarnaast is zijn portefeuille ook opgebouwd uit cash en aandelen.

26% van de capaciteit in de verwerkende industrie wordt momenteel niet benut, wat zich onder andere vertaalt in leegstaande kantoren.

De werkloosheidsgraad bedraagt 17%, waardoor de producenten maar moeilijk hun prijzen kunnen verhogen. Het is moeilijk om inflatie te hebben wanneer 25 miljoen mensen niet aan het werk zijn.

Jason Doiron, co-manager van het Sentinel Conservative Allocation Fund, is van mening dat ondercapaciteit in de verwerkende industrie en een bovengemiddelde werkloosheidsgraad de belangrijkste redenen zijn waarom een stijging van de inflatie over de komende twee tot drie jaar onwaarschijnlijk is. Het heeft volgens Doiron dan ook weinig zin om beleggingsbeslissingen te nemen die op een inflatiescenario gebaseerd zijn. Hij verwijst als voorbeeld naar de Treasury Inflation-Protected Securities, of TIPS, de Amerikaanse staatsobligaties waarom op een inflatoire opstoot kan worden ingespeeld. Het kan heel moeilijk zijn om deze TIPS te verkopen vanwege de dunne markt in deze obligaties. De belegger denkt bescherming tegen inflatie te hebben gekocht, maar loopt integendeel een groter liquiditeitsrisico. Doiron is momenteel vooral belegd in hoogrenderende obligaties, hoofdzakelijk met woonkredieten als onderpand. Daarnaast is zijn portefeuille ook opgebouwd uit cash en aandelen. 26% van de capaciteit in de verwerkende industrie wordt momenteel niet benut, wat zich onder andere vertaalt in leegstaande kantoren. De werkloosheidsgraad bedraagt 17%, waardoor de producenten maar moeilijk hun prijzen kunnen verhogen. Het is moeilijk om inflatie te hebben wanneer 25 miljoen mensen niet aan het werk zijn.