Sinds de zomer van vorig jaar zien we volgens ING een versnelde voedselprijsinflatie, wat een belangrijke invloed heeft op de algemene inflatie, vooral in Azië en het Midden-Oosten.

Voordat de toestand in Egypte de olieprijzen de hoogte begon in te duwen, gingen we ervan uit dat de voedselprijsinflatie en de globale inflatie gedurende het grootste deel van de eerste jaarhelft van 2011 op de huidige hoge niveaus zou blijven.

Door de afname van de binnenlandse vraag in de opkomende landen sinds vorige zomer verwacht ING geen verslechtering van het inflatietempo.

In dit scenario zou de algemene inflatie op de opkomende markten geleidelijk stijgen van 5% nu naar ongeveer 6% in het tweede kwartaal, gevolgd door een geleidelijke terugval naar 5% tegen het einde van het jaar.

Nu de olieprijzen sterker stijgen dan verwacht, is het risico groter dat de druk op de voedselprijzen en de algemene inflatie wat langer op een hoog niveau zal blijven. Dat kan volgens ING betekenen dat de inflatie in de groeilanden pas na het tweede kwartaal haar piek bereikt.

Sinds de zomer van vorig jaar zien we volgens ING een versnelde voedselprijsinflatie, wat een belangrijke invloed heeft op de algemene inflatie, vooral in Azië en het Midden-Oosten. Voordat de toestand in Egypte de olieprijzen de hoogte begon in te duwen, gingen we ervan uit dat de voedselprijsinflatie en de globale inflatie gedurende het grootste deel van de eerste jaarhelft van 2011 op de huidige hoge niveaus zou blijven. Door de afname van de binnenlandse vraag in de opkomende landen sinds vorige zomer verwacht ING geen verslechtering van het inflatietempo. In dit scenario zou de algemene inflatie op de opkomende markten geleidelijk stijgen van 5% nu naar ongeveer 6% in het tweede kwartaal, gevolgd door een geleidelijke terugval naar 5% tegen het einde van het jaar. Nu de olieprijzen sterker stijgen dan verwacht, is het risico groter dat de druk op de voedselprijzen en de algemene inflatie wat langer op een hoog niveau zal blijven. Dat kan volgens ING betekenen dat de inflatie in de groeilanden pas na het tweede kwartaal haar piek bereikt.