Toch evolueert de Europese consumentenprijzenindex min of meer teleurstellend, zo stelt Steven Steyaert van ING vast. De inflatie in de eurozone is vorige maand gedaald tot 2,60%, waar het inflatiecijfer de maand voordien nog altijd 2,70% bedroeg. Het inflatiecijfer ligt uiteraard nog steeds boven de doelstelling van de ECB, die mikt op een inflatiecijfer van 2%.

Economische benuttingsgraad nog steeds onder kritieke punt

Steyaert maakt zich anderzijds toch niet te veel zorgen over de inflatie. De economische benuttingsgraad van de Europese economie ligt nog steeds onder het kritieke punt, ze bedraagt ongeveer 80%. Van een oververhitting van de Europese economie is zodoende dus geen sprake.

Daarnaast is er uiteraard het effect van de gestegen olieprijs, dat op jaarbasis niet veel effect heeft. Uiteraard kan niemand voorspellen in welke richting de olieprijzen gaan evolueren. Steyaert gaat er van uit dat de inflatie dit jaar geleidelijk aan verder zal afbrokkelen, voor het volledige jaar wordt uitgegaan van een gemiddelde inflatie van 2,10%. Volgend jaar kan dat 2% worden. Inflatieremmende factoren zijn de trage economische groei en de nog altijd hoge werkloosheidsgraad. Het ziet er niet naar uit dat in deze twee factoren op korte termijn verandering gaat komen.

Toch evolueert de Europese consumentenprijzenindex min of meer teleurstellend, zo stelt Steven Steyaert van ING vast. De inflatie in de eurozone is vorige maand gedaald tot 2,60%, waar het inflatiecijfer de maand voordien nog altijd 2,70% bedroeg. Het inflatiecijfer ligt uiteraard nog steeds boven de doelstelling van de ECB, die mikt op een inflatiecijfer van 2%. Economische benuttingsgraad nog steeds onder kritieke punt Steyaert maakt zich anderzijds toch niet te veel zorgen over de inflatie. De economische benuttingsgraad van de Europese economie ligt nog steeds onder het kritieke punt, ze bedraagt ongeveer 80%. Van een oververhitting van de Europese economie is zodoende dus geen sprake. Daarnaast is er uiteraard het effect van de gestegen olieprijs, dat op jaarbasis niet veel effect heeft. Uiteraard kan niemand voorspellen in welke richting de olieprijzen gaan evolueren. Steyaert gaat er van uit dat de inflatie dit jaar geleidelijk aan verder zal afbrokkelen, voor het volledige jaar wordt uitgegaan van een gemiddelde inflatie van 2,10%. Volgend jaar kan dat 2% worden. Inflatieremmende factoren zijn de trage economische groei en de nog altijd hoge werkloosheidsgraad. Het ziet er niet naar uit dat in deze twee factoren op korte termijn verandering gaat komen.