Bij Deutsche Bank wijst chief economist Joe LaVorgna er op dat de Amerikaanse centrale bank de rente nog niet kan verhogen omdat de werkloosheidsgraad nog te hoog ligt.

LaVorgna is van mening dat met name de hoge grondstoffenprijzen een geschikte voedingsbodem voor de inflatie gaan vormen. De recente correctie is volgens hem slechts van tijdelijke aard.

Bovendien is er nu het bijkomend gevaar van een escalatie van de crisis in het Midden-Oosten, waardoor bijvoorbeeld de olieprijs (fors) kan gaan stijgen. Het inflatiegevaar zou zodoende nog meer in de hand gewerkt worden.

Bij Deutsche Bank wijst chief economist Joe LaVorgna er op dat de Amerikaanse centrale bank de rente nog niet kan verhogen omdat de werkloosheidsgraad nog te hoog ligt. LaVorgna is van mening dat met name de hoge grondstoffenprijzen een geschikte voedingsbodem voor de inflatie gaan vormen. De recente correctie is volgens hem slechts van tijdelijke aard. Bovendien is er nu het bijkomend gevaar van een escalatie van de crisis in het Midden-Oosten, waardoor bijvoorbeeld de olieprijs (fors) kan gaan stijgen. Het inflatiegevaar zou zodoende nog meer in de hand gewerkt worden.