In de Belgische industrie liep de toegevoegde waarde volgens Belfius Bank met 1,20% terug, wat een minder sterke daling was dan in 2012 (-2,40%). Maar in de bouwnijverheid sloeg de stijging van de toegevoegde waarde met 1,0% in 2012 om in een afname met -1,60% in 2013.

De situatie in die bedrijfstak verbeterde echter aanzienlijk in het derde en vierde kwartaal van 2013, met stijgingen ten belope van 0,80% en 0,70%. De totale bruto investeringen in vaste activa daalden met 2,50%. De bedrijfsinvesteringen daalden slechts licht met -0,60%, maar de investeringen van de gezinnen in woningen daalden met 3,80% en de overheidsinvesteringen daalden zelfs met 11,90%.

In de Belgische industrie liep de toegevoegde waarde volgens Belfius Bank met 1,20% terug, wat een minder sterke daling was dan in 2012 (-2,40%). Maar in de bouwnijverheid sloeg de stijging van de toegevoegde waarde met 1,0% in 2012 om in een afname met -1,60% in 2013. De situatie in die bedrijfstak verbeterde echter aanzienlijk in het derde en vierde kwartaal van 2013, met stijgingen ten belope van 0,80% en 0,70%. De totale bruto investeringen in vaste activa daalden met 2,50%. De bedrijfsinvesteringen daalden slechts licht met -0,60%, maar de investeringen van de gezinnen in woningen daalden met 3,80% en de overheidsinvesteringen daalden zelfs met 11,90%.