Vooral de kosten voor benzine, andere olieproducten en voeding stegen. De consensusverwachting bij de economen lag op een stijging van de producentenprijzen met slechts 0,30%.

Zonder rekening te houden met de volatiele prijzen voor voeding en energie was de producentenprijzenindex ongewijzigd, waar was gerekend op een stijging van de PPI met 0,10%.

Vooral de kosten voor benzine, andere olieproducten en voeding stegen. De consensusverwachting bij de economen lag op een stijging van de producentenprijzen met slechts 0,30%.Zonder rekening te houden met de volatiele prijzen voor voeding en energie was de producentenprijzenindex ongewijzigd, waar was gerekend op een stijging van de PPI met 0,10%.