In vergelijking met januari 2008 was er sprake van een terugval met 17,30%. De consensusverwachting bij de analisten lag op een daling met 4% op maandbasis en met 15,50% op jaarbasis.

In vergelijking met januari 2008 was er sprake van een terugval met 17,30%. De consensusverwachting bij de analisten lag op een daling met 4% op maandbasis en met 15,50% op jaarbasis.