Onbekend maakt onbemind, zullen we maar zeggen. We nemen dan ook de gelegenheid te baat om een portret te schetsen van de voornaamste grondstoffen, te beginnen met de industriële metalen.

Als we denken aan grondstoffen als belegging, hebben we de neiging om het enkel over olie en goud te hebben. Dit is dus een goede gelegenheid om van naderbij kennis te maken met industriële metalen, zoals koper, aluminium, nikkel, zink en lood, waaraan de analisten van Belfius dit eerste luik over grondstoffen wijden.

Koper

Dankzij zijn hoge elektrische en warmtegeleidende eigenschappen wordt dit metaal vaak gebruikt in de elektrische en de elektronische industrie, in de bouwsector en in de automobielindustrie. Nog een troef is dat het al zijn eigenschappen gedurende lange tijd behoudt en dus gemakkelijk kan worden gerecycleerd. Zo was 35 % van de totale koperproductie in 2008 afkomstig uit recyclage.

Aluminium

Hoewel dit metaal pas in het midden van de 19e eeuw in zijn aparte vorm bekend werd, is aluminium op dit ogenblik het meest verwerkte metaal ter wereld na ijzer. Het is licht en duurzaam, soepel en bewerkbaar, een uitstekende elektrische geleider, niet duur en corrosiebestendig. Bovendien kan het gegoten en tot profielen verwerkt worden om de meest complexe vormen aan te nemen. Omdat het gemakkelijk kan worden verwerkt in een legering met andere metalen, komen we het vaak tegen in het dagelijkse leven: in de transportsector (wagens en vliegtuigen), de bouwsector (ramen), verbruiksgoederen (bakjes voor maaltijden, drankblikjes). Net als koper kan het gemakkelijk gerecycleerd worden.

Nikkel

Als zilverkleurig wit metaal wordt nikkel vooral gebruikt in legeringen met andere metalen. Zo dient 60 % van de productie voor het vervaardigen van roestvrij staal. Het is erg in trek in de industrie, omdat het ondanks zijn hardheid toch ook gemakkelijk bewerkt kan worden en bestand is tegen zeer hoge temperaturen. We treffen nikkel in heel wat producten aan: van een herlaadbare batterij tot chirurgisch materiaal over brandstofcellen, straalmotoren, uitrusting voor de verwerkende industrie, werktuigen en zelfs de spoelbak in uw keuken.

Zink

Van het wereldwijd ontgonnen zink wordt 47 % gebruikt om te galvaniseren (een dun laagje zink aanbrengen op staal om het roestbestendig te maken). Gegalvaniseerd staal wordt gebruikt in de automobielsector, de bouwsector, huishoudapparaten, industriële uitrusting enz.

Lood

Ondanks de steeds talrijkere beperkingen voor het gebruik ervan vanwege zijn giftig karakter (chronische loodvergiftiging) is lood - samen met koper - het industriële metaal waarvan de prijs de voorbije jaren het sterkst gestegen is. Het laat ook goede beursprestaties zien, waarvoor de exponentieel gestegen wagenverkoop in de groeilanden een gedeeltelijke verklaring vormt. Het wordt immers gebruikt in batterijen.

Verdere evolutie?

De prijsevolutie van die metalen is nauw verbonden met de gezondheid van de wereldwijde economie en van de industriële sector in het bijzonder. Na verscheidene opeenvolgende dalingen lijken de PMI-indexen een dieptepunt te hebben bereikt en weer op te veren.

Hoewel de soevereineschuldencrisis twijfel blijft zaaien over een nakend herstel, zullen het (trage) herstel van de economie in de VS en de dynamiek van de groeimarkten de vraag naar grondstoffen wellicht geleidelijk ondersteunen, en dus op termijn hun prijs stutten.

Ondanks de weerstand die de groeilanden tot in 2010 boden, heeft de ongerustheid over het duurzame karakter van het herstel in de VS en de soevereineschuldencrisis in Europa de bovenhand gekregen op de wereldwijde groei.

Waarschijnlijk wordt dit jaar dan ook een overgangsjaar. En zullen de prijzen van de industriële metalen op hun beurt weer wat glans krijgen, naarmate de internationale groei overeind krabbelt.

Onbekend maakt onbemind, zullen we maar zeggen. We nemen dan ook de gelegenheid te baat om een portret te schetsen van de voornaamste grondstoffen, te beginnen met de industriële metalen. Als we denken aan grondstoffen als belegging, hebben we de neiging om het enkel over olie en goud te hebben. Dit is dus een goede gelegenheid om van naderbij kennis te maken met industriële metalen, zoals koper, aluminium, nikkel, zink en lood, waaraan de analisten van Belfius dit eerste luik over grondstoffen wijden.Koper Dankzij zijn hoge elektrische en warmtegeleidende eigenschappen wordt dit metaal vaak gebruikt in de elektrische en de elektronische industrie, in de bouwsector en in de automobielindustrie. Nog een troef is dat het al zijn eigenschappen gedurende lange tijd behoudt en dus gemakkelijk kan worden gerecycleerd. Zo was 35 % van de totale koperproductie in 2008 afkomstig uit recyclage.Aluminium Hoewel dit metaal pas in het midden van de 19e eeuw in zijn aparte vorm bekend werd, is aluminium op dit ogenblik het meest verwerkte metaal ter wereld na ijzer. Het is licht en duurzaam, soepel en bewerkbaar, een uitstekende elektrische geleider, niet duur en corrosiebestendig. Bovendien kan het gegoten en tot profielen verwerkt worden om de meest complexe vormen aan te nemen. Omdat het gemakkelijk kan worden verwerkt in een legering met andere metalen, komen we het vaak tegen in het dagelijkse leven: in de transportsector (wagens en vliegtuigen), de bouwsector (ramen), verbruiksgoederen (bakjes voor maaltijden, drankblikjes). Net als koper kan het gemakkelijk gerecycleerd worden.Nikkel Als zilverkleurig wit metaal wordt nikkel vooral gebruikt in legeringen met andere metalen. Zo dient 60 % van de productie voor het vervaardigen van roestvrij staal. Het is erg in trek in de industrie, omdat het ondanks zijn hardheid toch ook gemakkelijk bewerkt kan worden en bestand is tegen zeer hoge temperaturen. We treffen nikkel in heel wat producten aan: van een herlaadbare batterij tot chirurgisch materiaal over brandstofcellen, straalmotoren, uitrusting voor de verwerkende industrie, werktuigen en zelfs de spoelbak in uw keuken.Zink Van het wereldwijd ontgonnen zink wordt 47 % gebruikt om te galvaniseren (een dun laagje zink aanbrengen op staal om het roestbestendig te maken). Gegalvaniseerd staal wordt gebruikt in de automobielsector, de bouwsector, huishoudapparaten, industriële uitrusting enz.Lood Ondanks de steeds talrijkere beperkingen voor het gebruik ervan vanwege zijn giftig karakter (chronische loodvergiftiging) is lood - samen met koper - het industriële metaal waarvan de prijs de voorbije jaren het sterkst gestegen is. Het laat ook goede beursprestaties zien, waarvoor de exponentieel gestegen wagenverkoop in de groeilanden een gedeeltelijke verklaring vormt. Het wordt immers gebruikt in batterijen.Verdere evolutie? De prijsevolutie van die metalen is nauw verbonden met de gezondheid van de wereldwijde economie en van de industriële sector in het bijzonder. Na verscheidene opeenvolgende dalingen lijken de PMI-indexen een dieptepunt te hebben bereikt en weer op te veren. Hoewel de soevereineschuldencrisis twijfel blijft zaaien over een nakend herstel, zullen het (trage) herstel van de economie in de VS en de dynamiek van de groeimarkten de vraag naar grondstoffen wellicht geleidelijk ondersteunen, en dus op termijn hun prijs stutten. Ondanks de weerstand die de groeilanden tot in 2010 boden, heeft de ongerustheid over het duurzame karakter van het herstel in de VS en de soevereineschuldencrisis in Europa de bovenhand gekregen op de wereldwijde groei. Waarschijnlijk wordt dit jaar dan ook een overgangsjaar. En zullen de prijzen van de industriële metalen op hun beurt weer wat glans krijgen, naarmate de internationale groei overeind krabbelt.