Ter vergelijking: tijdens het boekjaar 2008-2009 bedroeg de groei van de Indische economie nog 6,70%. De groei werd tijdens het huidige boekjaar afgeremd door de zwakke prestaties in de landbouw vanwege de droogte.

Daar staat echter tegenover dat de industriële activiteiten een sterke groei lieten optekenen. Het groeitempo was echter iets minder sterk dan verwacht, want de Indische centrale bank had op een groei met 7,50%. De groeiprognose van het Internationaal Monetair Fonds bedroeg slechts 6,75%.

De groei ligt anderzijds onder het gemiddeld niveau, want tussen 2003 en 2009 groeide de Indische economie gemiddeld met 8,80%.

Ter vergelijking: tijdens het boekjaar 2008-2009 bedroeg de groei van de Indische economie nog 6,70%. De groei werd tijdens het huidige boekjaar afgeremd door de zwakke prestaties in de landbouw vanwege de droogte. Daar staat echter tegenover dat de industriële activiteiten een sterke groei lieten optekenen. Het groeitempo was echter iets minder sterk dan verwacht, want de Indische centrale bank had op een groei met 7,50%. De groeiprognose van het Internationaal Monetair Fonds bedroeg slechts 6,75%. De groei ligt anderzijds onder het gemiddeld niveau, want tussen 2003 en 2009 groeide de Indische economie gemiddeld met 8,80%.