De verklaring ligt in andere factoren: De belangrijkste opwaartse invloed ging in de laatste 15 jaar uit van de Aziatische groeilanden waarbij zowel de aankopen van centrale banken (met spectaculair stijgende financiële reserves) en de groeiende welvaart van de middenklasse een substantiële stijging van de vraag naar het edele metaal veroorzaakten.

De reden voor de recente daling wordt dan ook meteen duidelijk: Uit de laatste prognose van de economische groei in India en China blijkt dat deze economieën een duidelijk trager groeipad hebben gekozen.

Hierdoor ontstaan er minder reserves bij de centrale banken en zal ook de lokale middenstand een beperktere welvaartsgroei kennen. Dit gegeven verzwakte de voornaamste steunpilaar van de goudkoers.

De verklaring ligt in andere factoren: De belangrijkste opwaartse invloed ging in de laatste 15 jaar uit van de Aziatische groeilanden waarbij zowel de aankopen van centrale banken (met spectaculair stijgende financiële reserves) en de groeiende welvaart van de middenklasse een substantiële stijging van de vraag naar het edele metaal veroorzaakten. De reden voor de recente daling wordt dan ook meteen duidelijk: Uit de laatste prognose van de economische groei in India en China blijkt dat deze economieën een duidelijk trager groeipad hebben gekozen. Hierdoor ontstaan er minder reserves bij de centrale banken en zal ook de lokale middenstand een beperktere welvaartsgroei kennen. Dit gegeven verzwakte de voornaamste steunpilaar van de goudkoers.