Deze operatie houdt een inbreng in natura in ter waarde van 2 425 282 EUR. Dit bedrag vertegenwoordigt de actualisering van de toekomstige kosten van de leasing en een vergoeding voor het vervroegd verbreken van de contracten.

De inbreng werd vergoed met de uitgifte van 53 186 nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande delen, zonder evenwel het recht op dividend voor het boekjaar afgesloten per 30 september 2012 dat vanaf 7 februari 2013 wordt uitgekeerd.

Op 17 december 2012 werd hiermee het maatschappelijk kapitaal van Ascencio dus op 25 356 366 EUR gebracht en het aantal aandelen in omloop op 4 226 061.

De kapitaalsverhoging vond plaats binnen het toegestane kapitaal. Integrale bezit bijgevolg vanaf heden 1,26% van het kapitaal.

De schuldratio (op basis van de balans van 30 september 2012) zou evolueren van 43,73% naar 43,07% vóór uitkering en van 46,81% tot 46,15% na uitkering (indien de algemene vergadering van 31 januari 2013 het voorstel tot uitkering van een brutodividend van 2,72 EUR per aandeel ratificeert).

Deze operatie houdt een inbreng in natura in ter waarde van 2 425 282 EUR. Dit bedrag vertegenwoordigt de actualisering van de toekomstige kosten van de leasing en een vergoeding voor het vervroegd verbreken van de contracten. De inbreng werd vergoed met de uitgifte van 53 186 nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande delen, zonder evenwel het recht op dividend voor het boekjaar afgesloten per 30 september 2012 dat vanaf 7 februari 2013 wordt uitgekeerd. Op 17 december 2012 werd hiermee het maatschappelijk kapitaal van Ascencio dus op 25 356 366 EUR gebracht en het aantal aandelen in omloop op 4 226 061. De kapitaalsverhoging vond plaats binnen het toegestane kapitaal. Integrale bezit bijgevolg vanaf heden 1,26% van het kapitaal. De schuldratio (op basis van de balans van 30 september 2012) zou evolueren van 43,73% naar 43,07% vóór uitkering en van 46,81% tot 46,15% na uitkering (indien de algemene vergadering van 31 januari 2013 het voorstel tot uitkering van een brutodividend van 2,72 EUR per aandeel ratificeert).