Een stijging van dergelijke omvang lijkt ongeloofwaardig, ook al wordt rekening gehouden met het feit dat de nadering van het Chinese Nieuwjaar de vraag naar bepaalde goederen heeft doen toenemen. Zonder het januari-effect zou er van een stijging nauwelijks sprake zijn geweest.

Maar China is niet langer een alleenstaand geval. Ook de Amerikaanse handelscijfers waren opvallend goed, zo goed dat er eveneens twijfels bestonden over de waarachtigheid er van. De vraag 'In welke mate zijn de Chinese macro-economische indicatoren betrouwbaar?' kan nu ook worden gesteld als we Chinese vervangen door Amerikaanse. Wie van de twee kan het hardst liegen?

Een stijging van dergelijke omvang lijkt ongeloofwaardig, ook al wordt rekening gehouden met het feit dat de nadering van het Chinese Nieuwjaar de vraag naar bepaalde goederen heeft doen toenemen. Zonder het januari-effect zou er van een stijging nauwelijks sprake zijn geweest. Maar China is niet langer een alleenstaand geval. Ook de Amerikaanse handelscijfers waren opvallend goed, zo goed dat er eveneens twijfels bestonden over de waarachtigheid er van. De vraag 'In welke mate zijn de Chinese macro-economische indicatoren betrouwbaar?' kan nu ook worden gesteld als we Chinese vervangen door Amerikaanse. Wie van de twee kan het hardst liegen?