Voor andere instituten blijft nu de vraag of en in hoeverre die daaraan meewerken. Daarnaast blijft de vraag open over de herfinanciering van de banken die door de afboeking in problemen komen.

Op de komende week plaatsvindende G-20 vergadering zullen deze punten ter sprake komen evenals de invoering van een belasting op financiële transacties en verdere regelingen ten aanzien van de controle op beleggingsfondsen.

Voor andere instituten blijft nu de vraag of en in hoeverre die daaraan meewerken. Daarnaast blijft de vraag open over de herfinanciering van de banken die door de afboeking in problemen komen. Op de komende week plaatsvindende G-20 vergadering zullen deze punten ter sprake komen evenals de invoering van een belasting op financiële transacties en verdere regelingen ten aanzien van de controle op beleggingsfondsen.