Deze landen gaan gebukt onder een rampzalige begrotingssituatie en zullen volgens Carmignac waarschijnlijk een herstructurering van hun schulden niet kunnen voorkomen.

Daarom zal de heropleving op de Europese markten van voorbijgaande aard zijn zolang de schulden van de perifere landen niet herschikt zijn, en kunnen we nog een sterke volatiliteit van de euro verwachten.

Deze landen gaan gebukt onder een rampzalige begrotingssituatie en zullen volgens Carmignac waarschijnlijk een herstructurering van hun schulden niet kunnen voorkomen. Daarom zal de heropleving op de Europese markten van voorbijgaande aard zijn zolang de schulden van de perifere landen niet herschikt zijn, en kunnen we nog een sterke volatiliteit van de euro verwachten.