In 20% van de Amerikaanse gezinnen is iedereen werkloos. Maar dit verbijsterend hoog percentage doet meteen ook vraagtekens rijzen. Hoe kan de algemene werkloosheidsgraad maar 7% bedragen als dergelijk grote aantallen huisgezinnen zonder kostwinner zitten?

Daarmee wordt opnieuw de speculatie aangewakkerd dat de werkloosheidscijfers gemanipuleerd worden. De overheid wil kost wat kost beletten dat de publieke opinie zich bewust wordt van het feit dat de werkloosheidsgraad dergelijke epidemische vormen heeft aangenomen.

In 20% van de Amerikaanse gezinnen is iedereen werkloos. Maar dit verbijsterend hoog percentage doet meteen ook vraagtekens rijzen. Hoe kan de algemene werkloosheidsgraad maar 7% bedragen als dergelijk grote aantallen huisgezinnen zonder kostwinner zitten? Daarmee wordt opnieuw de speculatie aangewakkerd dat de werkloosheidscijfers gemanipuleerd worden. De overheid wil kost wat kost beletten dat de publieke opinie zich bewust wordt van het feit dat de werkloosheidsgraad dergelijke epidemische vormen heeft aangenomen.