De nieuwe energiecentrale wordt uitgevoerd in de vorm van een geavanceerde warmtekrachtkoppeling (bestaande uit drie gasmotoren van elk 4 MWe).

Dit is de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit (kracht) met een hoog rendement.

De vrijkomende warmte wordt onder andere gebruikt voor verwarming van de gebouwen van het AMC. Op deze milieuvriendelijke manier wordt circa 20% energiebesparing gerealiseerd.

Tevens wordt de CO2-emissie met ruim 30% gereduceerd. De nieuwe warmtekrachtcentrale vervult eveneens de in het ziekenhuis cruciale functie van noodstroomaggregaat.

Mocht de stroom uitvallen dan blijven alle functies van het ziekenhuis, waaronder ook cruciale voorzieningen als operatiekamers, gewoon functioneren.

De nieuwe energiecentrale wordt uitgevoerd in de vorm van een geavanceerde warmtekrachtkoppeling (bestaande uit drie gasmotoren van elk 4 MWe). Dit is de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit (kracht) met een hoog rendement. De vrijkomende warmte wordt onder andere gebruikt voor verwarming van de gebouwen van het AMC. Op deze milieuvriendelijke manier wordt circa 20% energiebesparing gerealiseerd. Tevens wordt de CO2-emissie met ruim 30% gereduceerd. De nieuwe warmtekrachtcentrale vervult eveneens de in het ziekenhuis cruciale functie van noodstroomaggregaat. Mocht de stroom uitvallen dan blijven alle functies van het ziekenhuis, waaronder ook cruciale voorzieningen als operatiekamers, gewoon functioneren.