-Orderportefeuille ultimo 2008 stijgt met 18% naar 4.514 miljoen euro, goede uitgangspositie voor 2009
-2008 is uitstekend jaar voor Imtech met sterke groei
-Lange termijn doelstellingen onverkort gehandhaafd: opbrengsten 5 miljard euro in 2012, onder handhaving van een operationele EBITA-marge van 6%
-Vooruitzichten 2009: verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities

'Voor Imtech was 2008 een uitstekend jaar', zo zei CEO René van der Bruggen in reactie op de cijfers. 'De orderportefeuille groeide met 18% substantieel tot ruim 4,5 miljard euro, waarbij de kwaliteit (winstpotentie) verder toenam. Dit vormt een goed uitgangspunt voor 2009. De winst per aandeel vóór amortisatie steeg met 27%. De EBITA nam met 26% toe, waarvan 14% autonoom. De opbrengsten namen met 15% toe tot ruim 3,8 miljard euro euro, waarvan 8% autonoom. De totale operationele EBITA-marge nam opnieuw toe van 4,5% in 2006 via 5,1% in 2007 naar 5,5% in 2008.'

'Het onderscheidende portfolio van Imtech bestaande uit technische totaaloplossingen door de combinatie van elektrotechniek, ICT (informatie- en communicatietechnologie) en werktuigbouw, wist zich - ondanks de in 2008 ingetreden kredietcrisis - prima staande te houden. Alle clusters binnen Imtech realiseerden groei. Vooral in de cluster Duitsland & Oost-Europa excelleerde Imtech met een hoge autonome EBITA-groei van 36% en een forse toename van de EBITA-marge tot 5,7%. Ook presteerde Imtech in de groeimarkt 'energy & environment' (energie, water, milieu en fijnstof) uitstekend met een aanzienlijke groei van 28% van de activiteiten. Circa 25% (960 miljoen euro) van de opbrengsten 2008 kwam uit deze structureel groeiende deelmarkt.', aldus nog van der Bruggen.

-Orderportefeuille ultimo 2008 stijgt met 18% naar 4.514 miljoen euro, goede uitgangspositie voor 2009 -2008 is uitstekend jaar voor Imtech met sterke groei -Lange termijn doelstellingen onverkort gehandhaafd: opbrengsten 5 miljard euro in 2012, onder handhaving van een operationele EBITA-marge van 6% -Vooruitzichten 2009: verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities 'Voor Imtech was 2008 een uitstekend jaar', zo zei CEO René van der Bruggen in reactie op de cijfers. 'De orderportefeuille groeide met 18% substantieel tot ruim 4,5 miljard euro, waarbij de kwaliteit (winstpotentie) verder toenam. Dit vormt een goed uitgangspunt voor 2009. De winst per aandeel vóór amortisatie steeg met 27%. De EBITA nam met 26% toe, waarvan 14% autonoom. De opbrengsten namen met 15% toe tot ruim 3,8 miljard euro euro, waarvan 8% autonoom. De totale operationele EBITA-marge nam opnieuw toe van 4,5% in 2006 via 5,1% in 2007 naar 5,5% in 2008.' 'Het onderscheidende portfolio van Imtech bestaande uit technische totaaloplossingen door de combinatie van elektrotechniek, ICT (informatie- en communicatietechnologie) en werktuigbouw, wist zich - ondanks de in 2008 ingetreden kredietcrisis - prima staande te houden. Alle clusters binnen Imtech realiseerden groei. Vooral in de cluster Duitsland & Oost-Europa excelleerde Imtech met een hoge autonome EBITA-groei van 36% en een forse toename van de EBITA-marge tot 5,7%. Ook presteerde Imtech in de groeimarkt 'energy & environment' (energie, water, milieu en fijnstof) uitstekend met een aanzienlijke groei van 28% van de activiteiten. Circa 25% (960 miljoen euro) van de opbrengsten 2008 kwam uit deze structureel groeiende deelmarkt.', aldus nog van der Bruggen.