Het gaat onder meer om dynamische verkeerssignalering, de technologische renovatie van een verkeerscentrale en aanleg van hightech communicatiesystemen langs snelwegen.

René van der Bruggen, CEO van Imtech: 'Verkeersmobiliteit is een hot issue in Europa. Technologie is een belangrijke 'driver' voor verdere verbetering van de mobiliteit en het terugdringen van schadelijke emissies. Imtech beschikt over een sterke Europese positie op de markt van verkeerstechnologie. De nieuwe orders vormen het bewijs dat we ons verder ontwikkelen en steeds meer toevoegde waarde leveren op strategische gebieden als (dynamische) verkeershandhaving, verkeersmonitoring en verkeersinformatie. Deze orders dragen in belangrijke mate bij aan meerjarige continuïteit.'

Het gaat onder meer om dynamische verkeerssignalering, de technologische renovatie van een verkeerscentrale en aanleg van hightech communicatiesystemen langs snelwegen. René van der Bruggen, CEO van Imtech: 'Verkeersmobiliteit is een hot issue in Europa. Technologie is een belangrijke 'driver' voor verdere verbetering van de mobiliteit en het terugdringen van schadelijke emissies. Imtech beschikt over een sterke Europese positie op de markt van verkeerstechnologie. De nieuwe orders vormen het bewijs dat we ons verder ontwikkelen en steeds meer toevoegde waarde leveren op strategische gebieden als (dynamische) verkeershandhaving, verkeersmonitoring en verkeersinformatie. Deze orders dragen in belangrijke mate bij aan meerjarige continuïteit.'