Het gaat om de business units Saval (Nederland en België) en Knowsley (UK). De totale omzet van de verkochte ondernemingen bedraagt ongeveer 36 miljoen euro op jaarbasis met circa 230 medewerkers.

René van der Bruggen, CEO Imtech: 'Voor sommigen is deze verkoop misschien een verrassing. Imtech staat immers bekend om zijn actieve acquisitiestrategie. Het strategisch groeiplan 2012 van Imtech gaat uit van het behalen van sterke marktposities (minimaal top-3 positie in voor Imtech relevante strategische markten). De activiteiten op het gebied van blusproducten en blussystemen voldoen niet aan deze strategische uitgangspunten. Er is met opbrengsten van 36 miljoen euro en een beperkte geografische reikwijdte sprake van een te geringe schaalgrootte. Uitbouw tot een grote Europese speler in brandbestrijding vergt aanzienlijke investeringen. Imtech wenst in het kader van haar strategisch groeiplan scherpe focus te houden op geselecteerde strategische groeimarkten als ICT, traffic en maritieme technologie. In plaats van een oriëntatie op diensten - de 'core business' van Imtech - zijn de betrokken activiteiten in hoge mate georiënteerd op producten (ontwikkeling, verkoop, service). De mate van synergie en toegevoegde waarde binnen Imtech is daarmee relatief laag. Verkoop aan een financieel krachtige partij als Bencis Capital Partners, die de activiteiten beoogt uit te breiden, is daarom de beste oplossing voor de toekomst.'

Het gaat om de business units Saval (Nederland en België) en Knowsley (UK). De totale omzet van de verkochte ondernemingen bedraagt ongeveer 36 miljoen euro op jaarbasis met circa 230 medewerkers. René van der Bruggen, CEO Imtech: 'Voor sommigen is deze verkoop misschien een verrassing. Imtech staat immers bekend om zijn actieve acquisitiestrategie. Het strategisch groeiplan 2012 van Imtech gaat uit van het behalen van sterke marktposities (minimaal top-3 positie in voor Imtech relevante strategische markten). De activiteiten op het gebied van blusproducten en blussystemen voldoen niet aan deze strategische uitgangspunten. Er is met opbrengsten van 36 miljoen euro en een beperkte geografische reikwijdte sprake van een te geringe schaalgrootte. Uitbouw tot een grote Europese speler in brandbestrijding vergt aanzienlijke investeringen. Imtech wenst in het kader van haar strategisch groeiplan scherpe focus te houden op geselecteerde strategische groeimarkten als ICT, traffic en maritieme technologie. In plaats van een oriëntatie op diensten - de 'core business' van Imtech - zijn de betrokken activiteiten in hoge mate georiënteerd op producten (ontwikkeling, verkoop, service). De mate van synergie en toegevoegde waarde binnen Imtech is daarmee relatief laag. Verkoop aan een financieel krachtige partij als Bencis Capital Partners, die de activiteiten beoogt uit te breiden, is daarom de beste oplossing voor de toekomst.'